Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Rudolf Valdec

Rudolf Valdec
Rođen: 08.03.1872. Wikipedia
(Krapina, HRV)
Umro: 01.02.1929.
Opis:Hrvatski kipar
Jezik:hrv
Izvor:Wikipedia

Rudolf Valdec (Krapina, 8. oujka 1872. - Zagreb, 1. veljae 1929.), hrvatski kipar.

Uio je na Obrtnikoj koli u Zagrebu, radio kod A. Kuhnea u Beu i kod S. Eberlea u Mnchenu.
Nastavnik na Akademiji za umjetnost i obrt u Zagrebu.

Meu njegove poznate uenike spada Joza Turkalj.

Na prekretnici stoljea kad se formira krug zagrebakih likovnih umjetnika Rudolf Valdec je s R. Frangeom predstavnik kiparstva.
Pod utjecajem beke secesije radi u ranijoj fazi alegorijsko-tematsku plastiku (Ljubav, sestra smrti; sputani genij).

Glavne radove dao je u velikom broju portreta, modeliranih rukom iskusnoga majstora usmjerenoga na realistiku karakterizaciju (Strossmayer, F. Raki, V. Jagi, I. Krnjavi, I. Maurani, I. Trnski, i dr.). Izveo javne i nadgrobne spomenike I. Kukuljevia, F. Rakoga i S. Miletia (Zagreb), S.S. Kranjevia (Sarajevo), D. Obradovia (Beograd), V. Jagia (Varadin), F. Livadia (Samobor), Petra Karaorevia (Veliki Bekerek (Zrenjanin) i Bijeljina).
Njegovi dekorativni plastini radovi nalaze se na Nacionalnoj i sveuilinoj knjinici i na nekim drugim zgradama u Zagrebu.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.