Robert White CREELEY

Robert White CREELEY
Rođen: 21.05.1926.
(Arlington, MA, USA)
Umro: 30.05.2005.
Opis:Ameriki pjesnik
Jezik:eng
Izvor:nndb, agoncasopis.com

Robert Creeley, (19262005) je jedan od najznaajnijih amerikih pjesnika druge polovice 20.stoljea.
Roen je i odrastao u Arlingtonu.
Od 1954. do 1956. godine, na poziv Charlesa Olsona, predavao je na Back Mountain koledu i ureivao asopis Black Mountain Review.
Dosta je putovao irom svijeta, a neko vrijeme je ivio u Francuskoj i panjolskoj.
Od 1966. godine predavao je na Dravnom sveuilitu New Yorka u Baffalou gdje je i ivio.
Objavio je preko trideset zbirki poezije i nekoliko proznih knjiga.
Prva knjiga pjesama kojom je skrenuo panju javnosti na sebe bila je zbirka For Love (1962).
Osim brojnih drugih priznanja, bio je pjesnik laureat New Yorka od 1989. do 1991. godine.

Djela:
For Love: Poems 1950-1960 (1962, poezija)
The Island (1963, roman)
The Gold Diggers and Other Stories (1965, kratke prie)
The Finger (1968, poezija)
Later (1979, poezija)
The Collected Poems of Robert Creeley, 1945-1975 (1982, poezija)
Mirrors (1983, poezija)
Memory Gardens (1986, poezija)
Windows (1990, poezija)
Selected Poems 1945-1990 (1991, poezija)
Echoes (1994, poezija)
So There (1998, poezija)
Life and Death (1998, poezija)
Just in Time: Poems 1984-1994 (2001, poezija)
If I Were Writing This (2003, poezija)

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.