Sir Humphry DAVY

Sir Humphry DAVY
Rođen: 17.12.1778.
(Penzance, Cornwall, England, GBR)
Umro: 29.05.1829.
Opis:Britanski fiziar i kemiar
Jezik:eng
Izvor:Wikipedia

Sir Humphry Davy (Penzance, 17. prosinca 1778. - eneva, 29. svibnja 1829.) bio je britanski kemiar i fiziar.

Roen je u mjestu Penzance, Cornwall, Velika Britanija.

Postao je poznat po svojim pokusima sa fiziolokim djelovanjem nekih plinova, ukljuujui rajski plin (duikov oksidul), o kome je postao i ovisan.
U nesrei s ekplozivnim duikovim trikloridom privremeno je izgubio vid.
Godine 1801. postao je profesor na Royal Institution of Great Britain te dobio naslov Fellow of the Royal Society, gdje je kasnije bio i predsjednik.

Bateriju koju je Alessandro Volta predstavio 1800.
Davy je iskoristio za razdvajanje soli na sastavne elemente, to je danas poznato kao elektroliza.
Sa vie serijski spojenih baterija uspio je 1807. izdvojiti elemente natrij i kalij, a 1808. kalcij, stroncij, barij i magnezij.
Takoer je prouavao kolika je energija pri tome potrebna, to danas spada u podruje koje se zove elektrokemija.

Titulu Sir dobio je 1812., kada je odstupio iz Royal Institution i oenio bogatu udovicu Jane Apreece.
Sljedee je godine otiao u Francusku kako bi primio medalju koju mu je dodijelio Napoleon Bonaparte.
U Parizu se susreo i s Gay-Lussacom, te dokazao element jod.
Zatim je otiao u Italiju, gdje je u Firenci uspio zapaliti dijamant pomou Sunevih zraka, te dokazati da je dijamant po kemijskom sastavu isti ugljik.

Nakon povratka u Englesku 1815. napravio je sigurnosnu rudarsku svjetiljku koja je po njemu dobila naziv Davyjeva svjetiljka, iako nije sigurno da je potpuno zasluan za njezin izum.

Pokazao je i da se kisik ne moe dobiti iz tvari tada poznate kao oksid solne kiseline te dokazao da je ta tvar zapravo element koji je nazvao klor.
To otkrie pobilo je Lavoisierovu definiciju kiselina kao spojeva kisika.

Davy je 1815. predloio da su kiseline tvari koje sadravaju vodik koji je mogue djelomino ili potpuno zamijeniti metalima.
Reakcijom kiselina i metala nastajale su soli.
Baze su bile tvari koje su reagilare sa kiselinama pri emu su nastajale soli i voda.
Te su definicije dobro djelovale do kraja stoljea.
Danas koristimo Br?nsted-Lowryjevu teoriju kiselina i baza.

Godine 1824. je predloio je postavljanje komada eljeza na bakrenu kobilicu broda, to je bio prvi primjer katodne zatite.
To je sprijeilo koroziju bakra, ali je takoer onemoguilo korisno antivegetativno djelovanje bakrenih soli na morske organizme.

Udisanje razliitih kemikalija djelovalo je na njegovo zdravlje, pa je otiao u vicarsku.
Njegov asistent Michael Faraday nastavio je istraivanja i toliko se proslavio, da se smatra kako je Davy tvrdio kako je Faraday njegovo najvee otkrie.
Meutim, poslije ga je optuio za plagijatorstvo, pa je svoja istraivanja u elektromagnetizmu Faraday nastavio tek nakon Davyjeve smrti.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.