Jaka Kuan

Jaka Kuan
Rođen: 11.07.1900.
(evljanovii kod Sarajeva, BIH)
Umro: 16.12.1980.
Opis:Pjesnik, pripovjeda, romanopisac, dramski pisac
Izvor:Wikipedia

Jaka Kuan (evljanovii kod Sarajeva, 1900. - Zagreb, 1980.).
Pisao je pjesme, romane, pripovjetke, dramska djela.

Bio je izmeu dva rata jedan od osnivaa i prvi tajnik Grupe sarajevskih knjievnika, koja je udarila temelje suvremenoj bosansko-hercegovakoj knjievnosti i u kojoj su bili: Ivo Andri, Hasan Kiki, Isak Samokovlija, Jovan Krsi, Hamza Humo, Hamid Dizdar i drugi.
U isto vrijeme ureivao je uglednu sarajevsku kulturnu reviju Pregled.
etiri godine vodio je vlastitu knjiaru u Sarajevu, a slubovao je kao srednjokolski profesor u Sarajevu, Beogradu i Zagrebu.
Cijeli niz godina bio je urednik u Nakladnom zavodu Matice hrvatske u Zagrebu, gdje je uredio, izmeu ostalog, izabrana djela L. N.Tolstoja, Turgenjeva, N. V.Gogolja i Marka Twaina, a za Znanje je priredio Djela F. M.Dostojevskog.

Svojom urednikom djelatnou i prevoenjem (s ruskog, njemakog i slovenskog) znatno, je podigao razinu knjievnog prevoditeljstva u nas.
Zarano se okuao u gotovo svim knjievnim rodovima.

Djela
Zbirke poezije:
Pjesme (1925.).
Zemlja i oblaci (1952.);
knjige pripovijedaka:
Javna zahvala (1937.),
U procijepu (1954.),
Promjenjiva ulica (1966.),
Eh, ti blinji (1971.).

Zastupljen je izborom proze u ediciji Pet stoljea hrvatske knjievnosti i u Antologiji hrvatskog humora<<.
Napisao je dvadesetak dramskih tekstova koji su gotovo svi izvedeni na naim pozornicama.
Opseni povijesni roman Krvavi dani Bosne ponosne svojim leksikim bogatstvom, narativnom dinamikom te ivou dijaloga ulazi, uz olakovieve romane te Andrievu i Nametkovu novelistiku, meu najbolja ostvarenja hrvatskih pripovjedaa klasine tradicije.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.