Dunja Beriti-stahuljak

Dunja Beriti-stahuljak
STAHULJAK-BERITI Dunja
Rođenje: 29.05.1932.
(Klanjec, HRV)
Opis:Specijalist za higijenu i soc. medicinu
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

BERITI-STAHULJAK, Dunja, specijalist za higijenu i socijalnu medicinu (Klanjec, 29. V 1932).
Gimnaziju je pohaala u Zagrebu gdje je i zavrila studij na Medicinskom fakultetu 1957.
Od te godine radi u koli narodnog zdravlja Andrija tampar u Zagrebu, najprije kao lijenik-pripravnik, a zavrivi 1960. specijalizaciju iz higijene i socijalne medicine, kao asistent Medicinskog fakulteta.
Zavrila je postdiplomski studij iz medicine rada 1967.
Doktorat medicinskih znanosti postigla je 1970. disertacijom Djelovanje aerogenih estica brana na respiratorni sistem.
God. 1972. habilitirala se za naslovnog docenta Medicinskog fakulteta.
God. 1977. izabrana je za izvanrednog profesora higijene. Bavi se medicinom rada, osobito problemom profesionalnih oteenja plua (Acta medica iugoslavica, 1973, 1974; American Review of Respiratory Disease, 1976; Zdravstveni vestnik, 1977), ponajvie istraujui kronini bronhitis u pekara (Lijeniki vjesnik, 1971; Acta medica iugoslavica,1972, 1977; International Archives of Occupational and Environmental Health, 1976).
Bavi se i problemom industrijskih aerosola (Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 1972; Internationales Archiv fr Arbeitsmedizin, 1975; Acta medica iugoslavica, 1976).
Tehniki je urednik asopis Acta medica iugoslavica, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju te Socijalna psihijatrija.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.