Banner
Point d.o.o.

Bedich Smetana

Bedich Smetana
Rođen: 02.03.1824. Wikipedia
(Litomyl, CZ)
Umro: 12.05.1884.
Opis:eki skladatelj i dirigent

Bedich Smetana (Litomyl, 2. oujka 1824. - Prag, 12. svibnja 1884.), eki skladatelj i dirigent.

Vodio je vlastitu glazbenu kolu u Pragu, a neko vrijeme bio je direktor i dirigent Filharmonijskog drutva u Gteborgu (vedska).
Bio je glazbeni kritiar novina Narodni listy.
Godine 1874. napustio je javno djelovanje zbog gluhoe. Skladao je prema temama iz legendi, povijesti i nacionalnog folklora.
Ujedno je, kao pijanist, dirigent i organizator, pokreta nacionalnih snaga u ekom muzikom ivotu.
U grandioznom ciklusu Moja domovina, koji obuhvaa est simfonijskih pjesama, dao je jedinstvenu tonsku apoteozu ekog mita i povijesti.
Smetanino cjelokupno djelo sretna je sinteza nacionalnih i tada aktualnih europskih muzikih elemenata, pukog i umjetniki dotjeranog izraza.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.