Banner
Point d.o.o.

Fra Kvirin (Pero) Vasilj

Fra Kvirin (Pero) Vasilj
Rođen: 02.02.1917.
(Meugorje, BA)
Umro: 11.07.2006.
Mjesto djelovanja:Chicago
Opis:Franjevac
Izvor:Hrvatska upa sv. Jeronima - Chicago

Fra VasiljFra Kvirin je roen 2. veljae 1917. godine u Meugorju.
Osnovnu je kolu pohaao u Meugorju, a klasinu gimnaziju na irokom Brijegu.
Franjevcem je postao na Humcu 1934. godine.
Filozofsko-teoloki studij zavrio je u Mostaru i tu je zareen za sveenika 16. lipnja 1940.
Nakon reenja fra Kvirin je 1941. godine otiao na postdiplomski studij filozofije i matematike u Zagreb, a onda god. 1943. u Be i Innsbruck (Austrija).
Na sveuilitu u Innsbrucku god. 1946. stekao je akademski naslov doktora filozofije.
Iste godine odlazi u Italiju te kroz etiri godine djeluje kao profesor u gimnaziji za sveenike kandidate.
U SAD je stigao 18. studenog 1950. Iste godine je pomagao na upi Presvetog Trojstva u Ambridgeu.
Nakon toga je tri godine predavao na gimnaziji u Westmontu, IL.
U franjevakom samostanu sv. Ante u Chicagu boravio je od 1953. do 1958. kao urednik Glasnika i Hrvatskog kalendara (1961.-1965.).
Kao pomoni upnik djelovao je na upama Srca Isusova u Chicagu (1958.-1961.) i Presvetog Trojstva u Ambridgeu (1965.-1973.).
Od god. 1973. do 1992. boravi u rezidenciji Kraljice mira u Beaver Fallsu bavei se znanstvenim radom i pomaui u pastvi.
Od rujna 1992. do danas ivi u samostanu sv. Ante u Chicagu.
Fra Kvirin je pisac brojnih lanaka (preko 450) objavljenih u hrvatskim publikacijama te sljedeih knjiga: Analiza i sinteza ovjeka (Chicago, 1958.), Trinitarne teorije pred sudom razuma (pro manuscripto, Chicago 1960., engleski prijevod Chicago: Ziral, 1987.), Temelji spoznaje stvarnosti (Madrid-Valencia: Drina Press, 1966.), Zato vjerujem (Madrid, 1968.), Odnos naravnog reda stvarnosti prema nadnaravnome (Madrid, 1970.), Sloboda i odgovornost (Chicago: Ziral, 1972.), Marksizam i kranstvo (Mnchen-Barcelona: Knjinica Hrvatske revije, 1976.), Filozofija oovjeenja i poovjeenja (Duvno: Naa ognjita, 1978.), Ljepota i umjetnost (Chicago: Ziral, 1979.), Misli o religiji (Chicago, 1983.),Tajna poovjeenja (Duvno: Naa ognjita, 1981.), Politika (Chicago: Ziral, 1984.), Filozofija ljudskog duha (Chicago: Ziral, 1984.), Vjeni ivot (Chicago: Ziral, 1987.), Dnevnik (Chicago, 1990.), Kruh na svagdanji (Chicago: Ziral, 1990.), Opstojnost Boja i stvarnost zla (Chicago: Ziral, 1991.), Isus iz Nazareta (Zagreb: K. Kreimir, 1996.), Filozofija ivota (Zagreb: K.Kreimir, 1997.), Religija prirodne i drutvene znanosti (Mostar: Ziral, 1997.), ovjek, njegova veliina i njegova bijeda (Mostar: Ziral, 1998.), Razum i religija (Zagreb: K. Kreimir, 1999.).

Fra Kvirin umro je 6. srpnja 2006., sprovodna sv. Misa slavljena je na Drexelu, u Chicagu 11. srpnja 2006., te je pokopan u franjevakoj grobnici na groblju Holy Sepulchre u Chicagu.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.