Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Eduard Albert

Eduard Albert
Rođen: 20.01.1841. Wikipedia
(amberk, CZE)
Umro: 25.09.1900.
Opis:Lijenik, kirurg, profesor
Izvor:Lijeniki vjesnik 1900. br.10 str. 369
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.