Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Kreimir Petanjek

Kreimir Petanjek
Rođen: 22.01.1932. Wikipedia
(akovec, HRV)
Umro: 2010
Mjesto djelovanja:Varadin
Opis:Sportski djelatnik
Izvor:knjiga

KREIMIR PETANJEK roen je 22. 01. 1932. u akovcu.
Igrao je u RK Slobodi od 1948. do 1955., zatim u RK Tekstilcu gdje je bio i prvi trener te jedan od osnivaa od 1955. do 1959. te u RK Varteksu od 1960. do 1962.
Godine 1953. u Mariboru je poloio ispit za rukometnog trenera i 1955. u Varadinu za rukometnog suca.
Trenirao je ekipe RK Slobodu, RK Tekstilac, RK Varteks i RK Koku.
Sudio je utakmice prvih saveznih rukometnih liga vie od 15 godina.
Obavljao je brojne dunosti u portskim i ru-kometnim organizacijama.
Izmeu ostalog bio je predsjednik SFK Varadin (1971.-1976.) i posebno je zasluan za izgradnju kolsko-portske dvorane u Varadinu (1973.) U Rukometnom savezu Varadin tajnik je od 1953. do 1968. i od 1981. do 1984., dopredsjednik od 1969. do 1976., a predsjednik od 1976. do 1980. i od 1984.
U Rukometnom savezu Hrvatske je predsjednik od 1983. do 1984., dopredsjednik od 1973. do 1976, a tajnik od 1982. do 1983. i od 1984.
Predsjednik je Nadzornog odbora Rukometnog saveza biv. Jugoslavije od 1973. do 1974. a njegov lan od 1974. do 1976.
Predsjednik je Udruenja sudaca RSH od 1974. do 1978.
Kod svih velikih rukometnih portskih priredbi u Varadinu (SVEP 1973., Balkanijada 1979. organizacije Trofeja Jugoslavije te etverobo-ja zemalja i drugih), obavljao je funkcije predsjednika, dopredsjednika ili tajnika.
Jedan je od osnivaa YASSA Turnira rukometnih prvakinja.
U dvije ankete Rukometnog saveza Hrvatske (1978. i 1979.) izabran je za najangairanjijeg rukometnog radnika u Hrvatskoj.
Posebno je zasluan za razvoj rukometnog i masovnog porta.
Osniva je bogate rukometne filmoteke i marketinga Rukometnog saveza Varadin.
Uz brojne nagrade, priznanja i odlikovanja za uspjean rad u portskim, a posebno rukometnim organizacijama, dobitnik je 8-svibanjskje nagrade grada Varadina, Zlatne plakete SFK Varadin i Trofeja Branko Okrea (1979). (Ovo je objavljeno u knjizi RAZVOJ RUKOMETA U HRVATSKOJ od 1930. do 1985.

Bio je predsjednik Rukometnog saveza Varadin, predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskog rukometnog saveza, trener RK KOKA u Prvoj B Hrvatskoj rukometnoj ligi, te voditelj RK MIO Varadin.
U sudakoj rukometnoj organizaciji bio je je aktivni kontrolor na drugim ligama sjever.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.