Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Milan Kaman

Milan Kaman
Rođen: 28.06.1888. Wikipedia
(Varadin, HRV)
Umro: 01.12.1962.
Mjesto djelovanja:Varadin, Zagreb, Gospi, Ruma, Nova Gradika, Trst
Opis:Hrvatski prirodoslovac i profesor
Jezik:hrv
Izvor:In memoriam - Priroda, 1962. broj 10, str. 320

Milan Kaman roen je u Varadinu godine 1888.
Tamo je zavrio srednju kolu, a prirodne nauke studirao je u Beu i Zagrebu gdje je i diplomirao.
Nakon zavrenih studija radio je neko vrijeme kao asistent Zoolokog instituta u Zagrebu, a zatim na Zoolokoj stanici u Trstu.
Kasnije je slubovao kao profesor gimnazije u Rumi i Gospiu, a kao direktor u Varadinu i Novoj Gradiki.
Odlikovao se organizatorskim sposobnostima i velikim pedagokim iskustvom, pa je zduno pomagao mlaim nastavnicima biologije.
U koli je organizirao seminare, praktine vjebe iz biologije i ekskurzije, predavanja u okviru kole i
narodnog sveuilita koje je osnovao u Novoj Gradiki i u Varadinu.
Bio je napredan ne samo u strunom pogledu nego i politiki, pa se za rata kao nastavnik u Slavonskoj Poegi prikljuio Narodnooslobodilakom pokretu.
Radio je kao prosvjetni radnik na osloboenom teritoriju u Slavoniji.
Nakon osloboenja bio je neko vrijeme u Odjelu za prosvjetu GNO Zagreb a zatim profesor na I mukoj gimnaziji u Zagrebu.
Godine 1946. preao je u Hrvatski narodni zooloki muzej kao muzeolog, a od godine 1950. bio je
direktor toga muzeja sve do umirovljenja godine 1958.
Za itavo vrijeme svoga rada - gotovo pola stoljea - djelovao je ne samo kao strunjak nego prvenstveno kao prosvjetni radnik u najirem smislu rijei, a naroito kao popularizator prirodnih nauka.
Bio je suautor brojnih udbenika za srednje kole, suraivao je u Glasniku Hrvatskog prirodoslovnog drutva i asopisu Priroda ve od njenog osnutka tj. od godine 1911.
U popularnim izdanjima Male naune knjinice i Knjinice Prirode tampani su brojni radovi Milana Kamana, koji se odlikuju vrlo lijepim, lakim i razumljivim nainom pisanja.
Propagirao je i zatitu prirode u okviru Hrvatskog prirodoslovnog drutva i tadanjeg Odjela za zatitu prirode Konzervatorskog zavoda.
Odrao je niz predavanja iz biologije na narodnim sveuilitima u Zagrebu i izvan Zagreba.
Bio je doista odlian popularizator prirodnih nauka i mogao bi mnogima mlaima da slui za
uzor, pa mu zbog toga i Hrvatsko prirodoslovno drutvo duguje zahvalnost za njegovu dugogodinju suradnju na tome podruju.
Ime Milana Kamana ostat e zabiljeeno u njegovim djelima i u naem sjeanju.
Hvala profesoru Milanu Kamanu za njegov portvovan rad na narodnom prosvjeivanju.

J, Pavleti

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.