Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Nikola Viskovi

Nikola Viskovi
Rođen: 06.03.1938. Wikipedia
(Split, HRV)
Opis:Pravnik i profesor
Jezik:hrv
Izvor:http://www.pravst.unist.hr/ljudi.php?p=26&s=1008

Roen u Splitu 6.III. 1938., gdje zavrava osnovnu kolu.
Srednju kolu pohaao u Santiago de Chile od 1948. do 1956.
Pravni studij diplomirao u Zagrebu 1961., usporedno pravo i europske studije diplomirao u Strasbourgu 1963., doktorirao tezom Integralna teorija prava u Beogradu 1967.
Od 1961. radi na Pravnom fakultetu u Splitu na predmetu Teorija prava i drave, a zvanje redovnog profesora stjee 1985. godine.
Autor je preko est stotina stotina znanstvenih i publicistikih tekstova, pravnih i politolokih, meu njima knjiga Pojam prava (Split, 1976; 1981), Osnove prava (Zagreb, 1986), Norberto Bobbio: Eseji iz teorije prava (Split, 1988), Jezik prava (Zagreb, 1989), Pravo kao kultura (Rijeka, 1990), Politiki ogledi (Split, 1990), Argumentacija i pravo (Split, 1997; Beograd 2004), Drava i pravo (Zagreb, Sarajevo, 1997) i Teorija drave i prava (Zagreb, 2001,2006), kojima je u naoj pravnoj teoriji uveo nove probleme i odgovore iz metodologije, aksiologije, jezika, argumentacije i bioetike u pravu.
Knjigu Kultura zoologija objavio 2009. godine u Zagrebu.
Posljednjih godina radi na veem projektu Toposi erotike od kojeg je objavio 20-ak odlomaka u raznim publikacijama.
Autor je prvog djela animalistke i pravne zatite ivotinja u Hrvatskoj ivotinja i ovjek.
Prilog kulturnoj zoologiji (Split, 1997), te urednik zbornika sa znanstvenog skupa Kulturna animalistika (Split, 1998), a godine 2002. objavljuje u Zagrebu svoje najobimnije i interdisciplinarno djelo Stablo i ovjek.
Prilog kulturnoj botanici, u kojemu, izmeu ostalog, postavlja osnove bioetike zatite biljnoga svijeta.
U knjizi Sumorne godine.
Nacionalizam, bioetika, globalizacija (Split, 2003) sabire svoje publicistike i znanstvene radove iz 90-ih godina.
Sudjelovao je na mnogim domaim i meunarodnim znanstvenim skupovima.
Dobitnik je Nagrade grada Splita za znanost 1976. godine za Pojam prava, Nagrade Slobodne Dalmacije za znanost Cvito Fiskovi 2002. godine za Stablo i ovjek,Nagrade Slobodne Dalmacije za ivotno djelo 2010. i Priznanje Srpskog narodnog vijea Gojko Nikoli za afirmaciju antifaistikih vrijednosti 2011. godine.
Bavio se i knjievnim prevoenjem - Pabla Nerude, Lautreamonta i Miguela de Unamuna.
Govori panjolski, talijanski, francuski i engleski, a slui se portugalskim i njemakim jezikom.
Pravnom fakultetu u Splitu je donirao 2003. tri dokumentacije znanstvenih i publicistikih tekstova (hemeroteku): iz ekologije, bioetike i kulturne biologije, iz pravne teorije, te jugoslaviku-kroatiku, od preko 700 fascikala i stotinjak tisua jedinica.
Od 2008. godine u mirovini i od 2009. godine profesor emeritus Sveuilita u Splitu.
Od 60-ih godina je aktivan pripadnik kritike ljevice u naem politikom ivotu.
Jedan je od osnivaa godine 1989. ekologistike stranke Zelena akcija Split, i od 1990. do 1992. zastupnik te stranke i SDPa u prvom Saboru Republike Hrvatske.
Za vrijeme i nakon rata djelovao je individualno i u udrugama u borbi za ljudska prava, izmeu ostalog kao jedan od osnivaa Dalmatinskog odbora solidarnosti, a od 2001-2009. kao lan Hrvatskog helsinkog odbora.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.