Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Tomo Blaek

Tomo Blaek
Rođen: 07.03.1807. Wikipedia
(Peteranec kraj Korpivnice, HR)
Umro: 21.02.1846.
Mjesto djelovanja:Varadin
Opis:Pjesnik
Izvor:Dr. Gustav Piasek; Poznati Varadinci; Varadinske vijesti; 1993. br. 184

Roen je 7. oujka 1807. u Peterancu, a umro je u Varadinu 21. veljae 1846.
Gimnaziju je zavrio u Varadinu, zatim je bio odgojitelj djece grofa Erdodyja (od 1833.), a po zavretku studija prava radio je kao odvjetnik u Varadinu, od 1840. godine.
U mladim danima pisao je njemake i latinske stihove, ali u doba hrvatskog narodnog preporoda ukljuuje se u taj pokret i pie pjesme na hrvatskom jeziku.

Za ivota je objavljivao pjesme samo u knjievnoj periodici (npr. u Gajevoj Danici, 1835.
nadalje), a tek posthumno mu je njegov ilirski pobratim, knjievnik Antun Nemi, priredio i objelodanio zbirku Politike pjesme pokojnoga Tome Blaeka (Zagreb, 1848. godine).
Veina njegovih rodoljubnih pjesama bila je posveena ilirizmu, slavenstvu, narodnoj slozi i slobodi
(npr. Davorija, Sloboda, Rie domoroca i dr.).

Meutim, kao dobar poznavatelj francuske literature 18. stoljea, osobito enciklopedista, pisao je i satirike pjesme (npr. Sljepari, Opaske), a kasnije i erotske pjesme, kojima se zameo trag.
Od ostaliji hrvatskih preporodnih pjesnika izdvaja se i s ciklusom izrazito pesimistiki intoniranih pjesama (Uzdasi, Starac siromah), nastalih kao posljedica ivotnih tekoa i razoaranja.
Uvren je u poznatu Ilirsku antologiju Slavka Jeia (1934).

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.