Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Franjo Raki

Franjo Raki
Rođen: 25.11.1828. Wikipedia
(Fuine, HRV)
Umro: 13.02.1894.
Mjesto djelovanja:Be, Senj, Zagreb, Varadin
Opis:Povjesniar i politiar
Izvor:Wikipedia, Dr. Gustav Piasek; Poznati Varadinci; Varadinske vijesti; 1996. 44

Franjo Raki (Fuine, 25. studenoga 1828. Zagreb, 13. veljae 1894.), hrvatski povjesniar, publicist, kulturni djelatnik, narodnjaki politiar, otac hrvatske moderne kritike historiografije.

Puku kolu je zavrio u Fuinama, gimnaziju pohaao u Rijeci i maturirao u Varadinu, a bogosloviju je studirao u bekom Pazmeneumu, gdje je zareen 1852.

Doktorat iz teologije stekao je na bekom Augustineumu 1855. godine.
Slubovao je najprije u Senju, gdje je bio profesor fizike, a potom nadstojnik Sjemenita i profesor kanonskog prava i crkvene povijesti.

Od 1857. do 1860. u Rimu je prouavao povijest, da bi po povratku u Zagreb razvio iroku profesionalnu, znanstvenu i politiku djelatnost.
Tako je zajedno sa Strossmayerom osnovao Narodnu stranku, postao glavni suradnik stranakog asopisa Pozor (kasnije Obzor), a tri puta je bio biran i za zastupnika u Hrvatski sabor.

Godine 1864. zajedno s Vatroslavom Jagiem pokrenuo je asopis Knjievnik (izlazio od 1864. do 1866. s ciljem obradbe jezikoslovlja, povijesti i prirodnih znanosti s obzirom na hrvatske zemlje), u kojem je objavio brojne povijesne rasprave i lanke, a 1866. bio je izabran za prvog predsjednika JAZU u Zagrebu, koju je dunost obnaao punu 20 godina.

Zajedno s Matijom Mrazoviem osnovao je 1880. godine opozicijsku Neodvisnu narodnu stranku i od tada pa do kraja ivota biojejedna od najistaknutijih figu u znanstvenom i politikom ivotu Hrvatske.
Za ivota je objavio desetaka znaajnih djela iz hrvatske i junoslavenske historiografije.

Tijekom akademskoga djelovanja, pokrenuo je Akademijine asopise Rad i Starine.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.