Banner
Pomorski fakultet u Splitu

John Moses BROWNING

John Moses BROWNING
Rođen: 23.01.1855. Wikipedia
(Ogden, Utah, USA)
Umro: 26.11.1926.
Opis:Ameriki konstruktor oruja
Izvor:Wikipedia

John Moses Browning (Ogden, Utah, SAD, 23. sijenja 1855. Liege, Valonija, Belgija, 26. studenog, 1926.) je bio ameriki konstruktor oruja koji je izumio raznovrsna vojna i civilna oruja, metke i mehanizme koji su jo u uporabi diljem svijeta.
On je najvanija i najznaajnija osoba zasluna u razvoju i stvaranju suvremenih automatskih i poluautomatskih oruja, napravio je 128 patenata.
John je napravio svoje prvo vatreno oruje u dobi od 13 godina u oevoj radnji za oruje, takoer je bio nagraen za svoj prvi patent 7. listopada 1879. kada je imao 24 godine.
Browning je pod utjecajem gotovo svih kategorija i vrsta oruja.
On je izumio revolucionarne pomake u djelovanju samarica, revolvera itd.
Njegovi najvei doprinosi su bila oruja koja su se automatski punila, bila pouzdana u koritenje i koja su bila kompaktna za svoju veliinu.
Njegov najuspjeniji izum je pitolj.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.