Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Eugene Ionesco

Eugene Ionesco
Rođen: 26.11.1909. Wikipedia
(Slatina, RO)
Umro: 28.03.1994.
Opis:Francuski knjievnik rumunjskog podrijetla
Izvor:Wikipedia

Eugene Ionesco, roen Eugen Ionescu (Slatina, 26. studenog 1909. - Pariz, 28. oujka 1994.), je bio francusko-rumunjski knjievnik i dramatiar, te jedan ud glavnih predstavnika Teatra apsurda.
Iznad ismijavanja najbanalnijih situacija, Ionescove drame opisuju na realan nain samou ljudi i beznaajnost egzistencije pojedinca.

Ionesco je roen 26. studenog 1909. u rumunjskom gradu Slatini.
Otac mu je bio Rumunj, a majka Francuskinja grko-rumunjskog porijekla.
Otac mu je bio pravoslavne vjere.
Njegova baka sa majine strane bila je grkopravoslavne vjere, no preobratila se u religiju svojeg supruga, protestantizam, pa je i Ionescova majka odgojena kao protestantkinja.
Sam Ionesco krten je kao rumunjski pravoslavac.
Mnogi izvori navode njegov datum roenja kao 1912., no to je greka nastala iz Ionescove vlastite tatine.
Ionesco se 1911. seli u Francusku gdje ostaje sve do 1922. kada se vraa u rodnu Rumunjsku.
Njegovi roditelji rastavili su se za vrijeme boravka u Francuskoj, 1916.
Po povratku u Rumunjsku, morao je ponovno uiti rumunjski jezik kako bi mogao normalno pratiti predavanja tijekom kolovanja u Bukuretu.
Nakon srednje kole, 1928. poinje studij francuske knjievnosti na sveuilitu u Bukuretu.
Na sveuilitu je diplomirao 1933.
Za vrijeme studija upoznao se sa Emilom Cioranom i Mirceom Eliadeom te su njih troje postali doivotni prijatelji.

Ionesco se 1936. oenio sa Rodicom Burileanu (1910. - 2004.).
Brak im je donio jednu ki za koju je Ionesco napisao mnogo nekonvencionalnih pria za djecu.
Dobivi stipendiju 1938., bjei pred rumunjskim faizmom natrag u Francusku gdje je zavrio svoj doktorski rad.
Zbog izbijanja Drugog svjetskog rata 1939., ostao je ondje, u Marseilleu, no konano se nastanio u Francuskoj tek 1942. godine.
Nakon oslobaanja Pariza 1944., Ionesco se s obitelji preselio tamo.
Unato dogotrajnom boravku u Francuskoj, dravljanstvo je dobio tek 1950. godine.

Ionesco je 1970. odlikovan lanstvom u Acadmie franaise.
Ionesco je dobio i mnogo nagrada od kojih su najistaknutije: Nagrada na Tourskom festivalu za film 1959., Prix Italia 1963., Nagrada Asocijacije kazalinih pisaca 1966., Grand Prix National za kazalite 1969., Monaco Grand Prix 1969., Austrijska dravna nagrada za europsku knjievnost 1970., Nagrada Jeruzalem 1973., te poasni doktorati na sveuilitima u New Yorku, Leuvenu, Warwicku i Tel Avivu.
Ionesco je preminuo u Parizu 28. oujka 1994. u svojoj 84. godini, a pokopan je na parikom groblju Montparnasse.

Iako je Ionesco pisao gotovo samo na francuskom, on je jedan od najodlikovanijih rumunjskih umjetnika.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.