Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Italo Hochetlinger

Italo Hochetlinger
Rođen: 26.02.1868. Wikipedia
(Osijek, HRV)
Umro: 27.11.1923.
Opis:Nastavnik crtanja, speleolog, koleopterolog
Izvor:http://enciklopedija.lzmk.hr/clanak.aspx?id=59238

HOCHETLINGER, Italo (Kamilo), slikar i likovni pedagog (Osijek, 26.II. 1868 Zagreb, 27.XI. 1923).
Maturirao 1886. u Osijeku.
Diplomirao slikarstvo 1891. na Akademiji likovne umjetnosti u Beu (C.Griepenkerl), potom radio kao uiteljski pripravnik u realnoj gimnaziji u Zemunu.
God. 1894. poloio na bekoj Akademiji ispit za nastavnika prostorunog crtanja u srednjim kolama te 1895. na bekoj Tehnikoj visokoj koli za nastavnika geometrijskog crtanja u niim razredima.
Od 1894. namjesni je uitelj u Obrtnoj koli u Zagrebu, gdje predaje prostoruno i geometrijsko crtanje, a od 1898. radi u Velikoj realnoj gimnaziji (poslije I. realna gimnazija) u Zagrebu.
Posveuje se pedagokom radu, posebice likovnom odgoju i njegovoj reformi.
S Ivanom Hafnerom izradio je osnove za prostoruno crtanje, koje je tadanji vladin odsjek za bogotovlje i nastavu uveo kao obvezno za sve srednje kole.
Studiju o reformi u nastavi crtanja objavio je u Narodnim novinama (1905, 5557).
Slikao je uglavnom portrete u ulju (Portret ene s perom u kosi, 1889; Portret mlade ene, 1894; Djeji portret, 1894; Portret A.
Harambaia, 1894) i pejzae (Plitvika jezera, Sljeme, Maksimir).
Izradio je ikonostas crkve u Rujevcu kraj Dvora na Uni (1892).
Izlagao samostalno u Osijeku (1894).
Sudjelovao na Hrvatskoj narodnoj umjetnikoj izlobi Drutva umjetnosti (Zagreb 1894) i na Milenijskoj izlobi (Budimpeta 1896).
Njegovi uenici bili su B.Petrovi, Z.ulenti, M.Uzorinac, M.Vanka.
Bavio se entomologijom, posebice peinskim slijepim kukcima.
Na po.XX. st. istraivao je s A.Langhofferom peinsku faunu oko Kupe i Korane, a jedan oblik sljepara iz Ozaljske peine nazvan je po njemu Anophthalmus schaumi hochetlingeri (A.Winkler, 1912).
Dugogodinjim sistematskim i organiziranim radom skupio je i uredio bogatu zbirku s oko 6000 vrsta iz Hrvatske i Slavonije, u kojoj se osobito isticala kolekcija slijepih kukaca skupljenih u peinama u Gorskom kotaru, Lici, Samoborskom gorju te na umberakoj i Zagrebakoj gori.
Zbirku je, prema S.Brusini, preuzeo Emmerich Reitter, vlasnik trgovine kukcima, entomolokim priborom i literaturom u Moravskoj.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.