Banner
Digitalna knjinica

Mirko Planini

Mirko Planini
Rođen: 28.11.1966. Wikipedia
(Zagreb, HRV)
Opis:Fiziar, docent
Jezik:hrv
Izvor:Sredinja knjinica za fiziku

Roen je 28. studenog 1966. godine u Zagrebu gdje je zavrio osnovnu i srednju kolu (MIOC).

Diplomirao je fiziku na PMF-u u Zagrebu 1993. g. s temom iz eksperimentalne nuklearne fizike.
Poslijediplomski studij iz fizike elementarnih estica zavrio je na PMF-u u Zagrebu obranom magisterija 1997. g. s temom Dvonukleonska i tronukleonska komponenta udarnog presjeka za pionsku apsorpciju na 3He (mentor M. Furi).
Doktorirao je na istoj instituciji 1999. godine disertacijom Produkcijski mehanizmi za deuterone tijekom pionske apsorpcije u 4He (mentor M. Furi).

Proveo je dvije i pol godine na poslijedoktorskom usavravanju na Indiana University Cyclotron Facility u SAD (2000. - 2002.).

Specijalnost mu je visokoenergijska eksperimentalna fizika elementarnih estica.

Sudjeluje na STAR eksperimentu u Brookhaven National Laboratory u SAD gdje se u sudarima tekih iona trai kvark gluonska plazma i odreuje gluonski doprinos spinu protona u sudarima polariziranih protona.

U koautorstvu je objavio je vie od 50 CC radova, te ima nekoliko priopenja na konferencijama.

Izabran je za docenta na PMF-u u Zagrebu 2004. godine gdje predaje kolegije Fizika za smjer profesor biologije i kemije te Uporaba numerikih metoda i praktikum za smjer profesor fizike i informatike.

Niz godina je drao vjebe iz Ope fizike za smjer dipl. in. fizike kao i Praktikume I i II na istom smjeru.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.