Digitalizirani članci - Tea Gikić

HRAE : asopis za knjievnost umjetnost kulturu i povijest enja za snom i zaboravom; Utjecaj topline na studen na odlasku; Pisma kakva piem
Godina: 1999. Broj: 18 str. 53 -55