Digitalizirani članci - Kazimir Bošković

Priroda : popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva. - Ilija Menikov
Godina: 1916. Broj: 8 str. 178 -181
Priroda : popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva. - Iz bakteriologije
Godina: 1917. Broj: 1 str. 23 -27