Banner
Point d.o.o.

Digitalizirani članci - Ernest Mayerhofer

Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Putevi i ciljevi pedijatrije u Jugoslaviji
Godina: 1923. Broj: 6 str. 187 -194
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - ber den Marktpreis und Nhrwertpreis unserer gebruchlichsten Nahrungs- und Genussmittel
Godina: 1924. Broj: 10 str. 412 -418
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Predgovor/Einleitung/Preface
Godina: 1928. Broj: 5 str. 627 -630
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Nova djeja klinika zagrebakog sveuilita
Godina: 1928. Broj: 5 str. 672 -684
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Erythema toxicum neonatorum-Leiner kao glavni simptom ope alergije kod novorodjeneta
Godina: 1928. Broj: 5 str. 698 -710
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Nova djeja klinika zagrebakog sveuilita
Godina: 1928. Broj: 20 str. 1 -4
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Clemens Pirquet
Godina: 1929. Broj: 4 str. 175 -188
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Openitosti o infekcijoznim bolestima djeteta i njihov naroiti odnoaj prema Pirquetovom pojmu alergije
Godina: 1929. Broj: 9 str. 409 -432
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Dijagnostika djeje tuberkuloze u najranijoj mladosti
Godina: 1929. Broj: 11 str. 528 -535
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Clemens Pirquet
Godina: 1929. Broj: 17 str. 1 -2
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Osebine zagrebakog pedijatrikog materijala
Godina: 1930. Broj: 3 str. 121 -124
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Nove radnje o alergiji i moj alergini sindrom novorodjenadi
Godina: 1930. Broj: 8 str. 345 -349
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Encephalitis post vaccinationem u Jugoslaviji
Godina: 1931. Broj: 11 str. 883 -887
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Nepoznati Goethe
Godina: 1932. Broj: 2 str. 49 -55
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Pregled pedijatrikih predavanja zimskog semestra 1932.
Godina: 1933. Broj: 2 str. 49 -54
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Pojave na koi novoroenadi
Godina: 1933. Broj: 8 str. 402 -408
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Pregled pedijatrikih predavanja zimskog semestra 1933/34.
Godina: 1934. Broj: 3 str. 99 -103
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - O akcidentelnim perkutornim pseudonalazima kod djece
Godina: 1935. Broj: 4 str. 153 -156
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Rairenost Kala-azara u Jugoslaviji
Godina: 1935. Broj: 12 str. 506 -509
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Morska klima kao ljekoviti faktor u djetinjstvu
Godina: 1937. Broj: 2 str. 37 -42
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Zadaa kunog lijenika kod najvanijih akutnih infekcioznih djejih bolesti
Godina: 1937. Broj: 5 str. 181 -186
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - O infantilnoj akrodiniji ili Selter-Swift-Feerovoj bolesti
Godina: 1938. Broj: 7 str. 373 -379
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Kazuistiki prilog enteritiko-polimijelitikoj etiologiji infantilne akrodinije
Godina: 1938. Broj: 11 str. 705 -707
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Ortopedija i pedijatrija
Godina: 1939. Broj: 10 str. 543 -545
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - O vanosti neurovegetativne terapije pri smetnjama u izmjeni tvari kod djece
Godina: 1941. Broj: 10 str. 467 -470
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Kaheksija od crijevnih parasita, a osobito od Balantidium coli u djetinjstvu
Godina: 1941. Broj: 11 str. 501 -502
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Abortus kiretaom i njegova etioloka veza s mongoloidnom idiotijom u djetinjstvu
Godina: 1942. Broj: 1 str. 1 -5
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Djeje infekcije i njezine konsekutivne reakcije u vegetativnom ivanom sustavu
Godina: 1942. Broj: 6 str. 189 -190
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Oba epidemiologija crievnih infekcija, a napose enterokoknih; njihova klinika i terapija albucidom u djetinstvu.
Godina: 1943. Broj: 9 str. 249 -252
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Brojenje celularnih elemenata u lumbalnom punktatu kod tuberkuloznih meningitida
Godina: 1949. Broj: 2 str. 41 -43
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Pokuaji lijeenja kod muskularne progresivne distrofije djece
Godina: 1949. Broj: 7-08 str. 217 -220
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Moja terapija spastikih stanja
Godina: 1950. Broj: 2 str. 76 -77
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Pokuaji lijeenja muskularne progresivne distrofije djece
Godina: 1950. Broj: 2 str. 81 -84
Lijeniki vjesnik : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Inzulinska terapija Sydenhamove koreje
Godina: 1951. Broj: 1 str. 1 -3
Staleki glasnik : prilog Lijenikog vjesnika : glasilo Hrvatskoga lijenikog zbora. - Bitstvo i svrha novoosnovanog internacijonalnog Pirquet-ova drutva
Godina: 1932. Broj: 11 str. 327 -329