Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Katalog autora

Smanji font Normalna velicina fonta Povecaj font
Pretraživanje kataloga
Napredno togg
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B
Ba Jin
1904 - 2005
Kineski pisac
Babak Eduard
Lijenik
Babbitt Natalie
1932 -
Amerika knjievnica i ilustratorica
Babelj Isak
1894 - 1940
Sovjetski pisac, idovskog podrijetla
Babiczky Tibor
1980 -
Maarski pjesnik
Babi-Gjalski Ivo
1927 - 1953
Fiziar
Babi Ivan
Lijenik
Babi Krsto
1931 - 2007
prim. dr.
Babi Jasna
1957 -
Novinarka
Babi Sergio
Autor
Babi Bogdan
1881 - 1961
Hrvatski geolog
Babi Tatjana
Pravnica
Babi Ivo
1946 -
Povjesniar umjetnosti
Babi Boo
1840 - 1912
Pomorski pisac i leksikograf
Babi Mile
1947 -
Teolog, sveenik
Babi Marko
Povjesniar
Babi Ivo
1900 - 1977
Doktor veterine, sveuilini profesor i akademik
Babi Vladica
Autorica
Babi Josip
Autor
Babi Dragutin
1958 -
Sociolog
Babi Istonica
1941 -
Profesorica engleskog i francuskoga jezika
Babi Ante
1971 -
Ekonomist
Babi Vanda
1967 -
Profesorica hrvatskog jezika i knjievnosti i teoretiarka knjievnosti
Babi Antun
1931 -
Kipar i grafiar
Babi Ljubo
1890 - 1974
Hrvatski slikar, povjesniar umjetnosti, likovni pedagog, ilustrator i scenograf.
Babi Sava
1934 -
Srpski knjievnik i prevoditelj s maardkog jezika
Babi Ivan
1961 -
Pjesnik i prevoditelj
Babi Kreimir
Veterinar
Babi imun
1899 - 1970
Ekonomist
Babi Violeta
1953 -
Srpska spisateljica
Babi Mate
1939 -
Ekonomist, sveuilini profesor
Babi Hrvoje
Autor
Babi Franjo
Autor
Babi Stjepan
1925 -
Jezikoslovac i knjievnik
Babi Nada
Autorica
Babi Emil
Autor
Babi Krunoslav
1875 - 1953
Zoolog
Babi Duan
Inenjer
Babi Milan
Autor
Babi Stjepan
Autor
Babi Vinji Snjeana
1969 -
Knjievnica
Babington Macaulay Thomas
1800 - 1859
Britanski povjesniar i politiar
Babinski Joseph
1857 - 1932
Lijenik
Babogredac Josip
1907 - 1989
Slikar
Babogredac Mato
1875 - 1950
Seljak i politiar
Baborsky Aleksandar
Elektrotehniar
Baboselac Ivan
Lijenik
Babuki Vekoslav
1812 - 1875
Jezikoslovac i hrvatski preporoditelj
Bacalja Robert
1962 -
Knjievnik, knjievni teoretiar i kritiar
Baccarini Elvio
1961 -
Profesor etike i filozofije, povjesniar
Baccelli Guido
1832 - 1916
Lijenik, ravnatelj medicinske klinike
Bacchella Adriano
1960 -
Fotograf
Bacelj Kate
lijenik
Bach-Dragutinovi Gvido
Doktor znanosti
Bach Heinz
1923 - 2013
Njemaki psihagog (analitiki terapeut za djecu i mlade)
Bach Johann Sebastian
1685 - 1750
Njemaki skladatelj i orgulja baroknog razdoblja
Bach Richard
1936 -
Ameriki knjievnik
Bach Ivan
Autor
Bach Ruica
Autorica
Bach Vjekoslav
1845 - 1871
Publicist i politiar
Bach Aleksei Nikolaevich
1857 - 1946
Ruski biokemiar
Bacharach Burt
1928 -
Ameriki pijanist, skladatelj i producent
Bachelard Gaston
1884 - 1962
Francuski filozof
Bachi Salim
1971 -
Francuski knjievnik alirskog porijekla
Bachrach Kritofi Sanja
1961 -
Grafika dizajnerica
Backer
Autor
Backovi Murat
Inenjer, Profesor
Backstreet Boys
Amerika vokalna grupa
Bacon Francis
1561 - 1626
Engleski filozof, pravnik i dravnik
Bacon R.H.
Autor
Baa Miroslav
Autor
Baekovi Paveli Alica
Diplomirana knjiniarka
Baeli Zorana
1970 -
Baeli Joko
1966 -
Bai Valentin
1907 - 1979
Hrvatski pisac, politiar
Bai Jurica
Lijenik, urolog
Bai Milivoj
1914 -
Ginekolog
Bai Vladimir
1915 - 1981
Veterinar
Bai Nikola
1951 -
Lijenik, mikrobiolog i parasitolog i publicist
Bai Marcel
1948 -
Slikar i kritiar
Bai Pavao
1921 - 1984
Glazbeni pedagog, pisac
Bai Rajmund
Inenjer
Bai Ferdo
Autor
Bai R.
Autor
Baun Marija
Lijenica
Baun Dubravka
Autorica
Bai Petar Krstitelj
1847 - 1931
Pisac
Bai Josip
Autor
Bad Company
1973 - 2010
Engleska rock supergrupa
Bad Manners
1976 -
Engleska SKA grupa
Badaj Aleksandar
1858 - 1937
Odvjetnik
Badali Hugo
1851 - 1900
Pjesnik
Badali Josip
1888 - 1985
Hrvatski knjievni povjesniar, slavist
Badanjak Dragan
1961 -
Inenjer prometa
16.06.2021.