Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Katalog autora

Smanji font Normalna velicina fonta Povecaj font
Pretraživanje kataloga
Napredno togg
5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
S
Sabath B.
Inenjer
Sabati Zvonimir
1957 -
Docent na FOI
Sabatier Paul
1854 - 1941
Francuski kemiar, Nobelova nagrada za kemiju 1912. g.
Sabato Ernesto
1911 - 2011
Argentinski knjievnik
Sabi Marin
1860 - 1922
Hrvatski pjesnik i knjievnik
Sabi Ustinka
Autor
Sabioncello Ante
dipl. ing. biologije
Sablek Tomislav
1925 -
Lijenik
Sabli Rudolf
1923 -
Hrvatski slikar
Sabli Marko
Autor
Sabli Tomi Helena
1968 -
Knjievna teoretiarka
Sabljak Ljiljana
Knjiniarka
Sabljak Tomislav
1934 -
Hrvatski knjievnik i knjievni kritiar
Sabljak Mladen
1954 -
Prof. tjelesne i zdravstvene kulture
Sabljak Tatjana
Jezikoslovac
Sabljak Sanja
1974 -
Profesorica hrvatskog jezika i knjievnosti
Sablji Vojko
Autor
Sablji Mato
Kipar, pjesnik
Sablji Esad
Autor
Sabol eljko
1942 - 2005
Doktor pravnih znanosti
Sabol eljko
1941 - 1991
Pjesnik, esejist, povjesniar umjetnosti
Sabolek Petrana
1949 -
Pravnica, pie knjige za djecu
Saboli Nikolina
Knjiniarka
Saboli Ana
Lijenica
Saboli Dubravko
1969 -
Elektrotehniar i ekonomist
Saboli Stjepan
Lijenik
Sabolovi-Krajina Dijana
1959 -
Magistrica humanistikih znanosti, via knjiniarka, ravnateljica
Sabolovi Mirko
1935 - 2005
Romansijer, filmski i televizijski scenarist
Saboti Ines
1972 -
Sacharjin Grigor Antonovi
1830 - 1898
Lijenik, kliniar
Sacher Branka
1969 -
povjesniarka hrane u kulinarstva
Sachs Jeffrey D.
1954 -
Ameriki ekonomist
Sachs Nelly
1891 - 1970
Njemaka spisateljica, pjesnikinja idovskog podrijetla, dobitnica Nobelove nagrade 1966. godine
Sachs Milan
1878 - 1903
Lijenik
Sachs Mavro
1819 - 1888
Lijenik, profesor, prvi forenziar u Hrvatskoj
Sack Erna
1898 - 1972
Pjevaica
Saer Maja
1980 -
Hrvatska knjievnica i prevoditeljica
Sai Darko
1955 -
Akademski slikar
Sai Josip
Autor
Sai eljko
1963 -
Umirovljeni general i politiar
Saer Ljubica
via medicinska sestra
Sadiq Shazia
Autor
Sadowska Ewa
Chief Executive Officer Barka UK
Saenger Eugen
1905 - 1964
Austrijski inenjer aeronautike
Saetre Tove Pemmer
Norveka knjiniarka
Safar Walter
1958 -
Autor
Safier David
1966 -
Safran Foer Jonathan
1977 -
Ameriki knjievnik
Sagan Carl
1934 - 1996
Ameriki astronom, astrobiolog i popularizator znanosti
Sagardoy Antonio
1945 -
Karmelianin
Sagasta Sanja
1972 -
Kroatistica i pjesnikinja
Sage Angie
1952 -
Sageman Marc
Psihijatar i doktor politikih nauka
Saggin L.
Autor
Sagroevi Nikola
1527 - 1573
Dubrovaki pomorac, uenjak, pisac o pomorstvu
Said Edward William
1935 - 2003
Ameriki knjievni kritiar, teoretiar i politiar
Said
1947 -
Saidl Jozef
Lijenik
Saillard Remi
1960 -
Ilustrator
Saint-Exupery Antoine de
1900 - 1944
Francuski knjievnik
Saint-Exupery Consuelo de
1901 - 1979
Francuska spisateljica
Saint-Saens Camille
1835 - 1921
Francusku skladatelj
Sajfert Dragana
Diplomirana profesorica
Sajko Kreimir
1935 -
Pravnik
Sajko Ivana
1975 -
Dramatiarka
Sajko Mario
Autor
Sajovic Gvidon
1883 - 1920
Slovenski biolog i pisac
Saka Marina
Knjiniarka
Saka Kreimir
Autor
Sakamoto Ryuichi
1952 -
Japanski pijanist
Sakoman Slavko
1947 -
Profesor, psihijatar
Sakurai Ami
Japanska autorica
Salahovi Salih
lijenik
Salaj-mic Erika
lijenik
Salaj Boris
1921 - 2013
prof. dr. sc.
Salajpal Tereza
1934 -
Lijenica neuropsihijatar, psihoterapeut
Salber Linde
1944 -
Njemaka psihologinja i psihoterapeutkinja
Salcher Peter
Profesor
Sali Zoran
1950 -
Profesor, akademik
Saldanha Carlos
1965 -
Redatelj
Saldanha Carlos
1968 -
Brazilski redatelj crtanih filmova
Salecl Renata
1962 -
Slovenska sociologinja
16.06.2021.