Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Lepoglavski zbornik : Radovi sa znanstvenog skupa est stoljea kulture i umjetnosti u Lepoglavi

E-graa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Lepoglavski zbornik : Radovi sa znanstvenog skupa est stoljea kulture i umjetnosti u Lepoglavi / [urednitvo Zdenko Balog, Nevenka Cujzek [et al.]. -
Impressum
Zagreb : Kajkavsko spravie, 1998. -
Materijalni opis
191 str. : ilustr. ; 25 cm
ISBN
953-6056-06-2
Jezik
Hrvatski

Lepoglavski zbornik 1996. zbornik je radova s tradicionalnoga, petoga, znanstvenog skupa est stoljea kulture i umjetnosti u Lepoglavi to su ga Kajkavsko spravie , drutvo za irenje i unapreivanje znanosti i umjetnosti iz Zagreba, i Gradsko (tadanje Opinsko) poglavarstvo Lepoglave - pod pokroviteljstvom Hrvatskog dravnog sabora i njegova predsjednika akademika Vlatka Pavletia - organizirali u Lepoglavi u sklopu kulturoloki bogatih Lepoglavskih dana.

Iako tiskanim kasnije zbog poznatih nam objektivnih tekoa nastajanja knjige, tim je zbornikom - zahvaljujui ponajvie novanoj potpori Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske - njegov nakladnik Kajkavsko spravie ostvario devetu jedinstvenu knjigu o kulturi lepoglavskih pavlina (etiri sveska asopisa Kaj i pet zbornika).

Nastavljajui povijesnoumjetniki i knjievnopovijesni tematski kontinuitet prijanja etiri zbornika, najnoviji Lepoglavski zbornik - tematskom proirenou na nedovoljno obraene pavlinske lokalitete (samostan sv. Petra na Slatskoj gori), ili na nepoznatu gospodarsko-znanstvenu djelatnost pavlina, kao i na specifinosti Lepopglave (nalazite ahata, ugasli vulkan) - u sadrajnom se smislu i dosegom znanstvene obrade iskazuje najraznolikijim dosad.

Zahvaljujemo na zajednikim kulturnim nastojanjima Izvrnom odboru Lepoglavskih dana, poglavito njegovoj predsjednici dr. Mariji Kolako, tajniku dipl. oec. Mirku Varoviu i dipl. oec. Nevenki Cujzek, Gradskom poglavarstvu i Turistikoj zajednici Grada Lepoglave, Ministarstvu znanosti i tehnologije, Pokrovitelju, supokroviteljirna, autorima-znanstVenicima, sponozorima i graanima Lepoglave.

Urednitvo

Lepoglavski pavlini u povijesti hrvatske pisane rijei / Josip Vonina. -
Nivo
Naslov
Lepoglavski pavlini u povijesti hrvatske pisane rijei / Josip Vonina. -
Materijalni opis
str. 7
Jezik
hrv
Knjievno nazivlje u gazofilaciju Ivana Belostenca / Miroslav icel. -
Nivo
Naslov
Knjievno nazivlje u gazofilaciju Ivana Belostenca / Miroslav icel. -
Materijalni opis
str. 11
Jezik
hrv
Ivan Kritolovec u ugarskim povijesnim prikazima / Ante Sekuli. -
Nivo
Naslov
Ivan Kritolovec u ugarskim povijesnim prikazima / Ante Sekuli. -
Materijalni opis
str. 15
Jezik
hrv
Descriptio synoptica monasteriorum / Ivan Kritolovec. -
Nivo
Naslov
Descriptio synoptica monasteriorum / Ivan Kritolovec. -
Materijalni opis
str. 20
Jezik
hrv
Izvori gaparotijevu cvetu sveteh i njegovo mjesto u povijesti hrvatske hagiografije / Mijo Korade. -
Nivo
Naslov
Izvori gaparotijevu cvetu sveteh i njegovo mjesto u povijesti hrvatske hagiografije / Mijo Korade. -
Materijalni opis
str. 23
Jezik
hrv
Gaparotijeva propovijed o Franji Gluiu u Cvetu sveteh (1761) / Alojz Jembrih. -
Nivo
Naslov
Gaparotijeva propovijed o Franji Gluiu u Cvetu sveteh (1761) / Alojz Jembrih. -
Materijalni opis
str. 37
Jezik
hrv
Bedekoviev prikaz prahrvatskog poganstva u Natale Solum / Vitomir Belaj. -
Nivo
Naslov
Bedekoviev prikaz prahrvatskog poganstva u Natale Solum / Vitomir Belaj. -
Materijalni opis
str. 55
Jezik
hrv
Vrhunac Rangerova iluzionizma u kapeli S. Jurja nad Lepoglavom / Marija Mirkovi. -
Nivo
Naslov
Vrhunac Rangerova iluzionizma u kapeli S. Jurja nad Lepoglavom / Marija Mirkovi. -
Materijalni opis
str. 63
Jezik
hrv
Motiv indijanca na stropnoj slici Ivana Rangera u Franjevakom samostanu u Varadinu / Denis Perii. -
Nivo
Naslov
Motiv indijanca na stropnoj slici Ivana Rangera u Franjevakom samostanu u Varadinu / Denis Perii. -
Materijalni opis
str. 75
Jezik
hrv
Pitanje difuzije utjecaja prake majstorske radionice Petra Parlera na podruju dananje Republike Hrvatske - s posebnim obzirom na ulogu lepoglavskog gradilita / Zdenko Balog. -
Nivo
Naslov
Pitanje difuzije utjecaja prake majstorske radionice Petra Parlera na podruju dananje Republike Hrvatske - s posebnim obzirom na ulogu lepoglavskog gradilita / Zdenko Balog. -
Materijalni opis
str. 81
Jezik
hrv
Samostan Sv. Petra na Slatskoj, danas Petrovoj Gori - povijest i arheoloka istraivanja / Milan Kruhek. -
Nivo
Naslov
Samostan Sv. Petra na Slatskoj, danas Petrovoj Gori - povijest i arheoloka istraivanja / Milan Kruhek. -
Materijalni opis
str. 113
Jezik
hrv
Fosilni vulkan u Lepoglavi / Antun imuni, Alka imuni. -
Nivo
Naslov
Fosilni vulkan u Lepoglavi / Antun imuni, Alka imuni. -
Materijalni opis
str. 133
Jezik
hrv
Lepoglava, nalazite ahata / Marin oufek. -
Nivo
Naslov
Lepoglava, nalazite ahata / Marin oufek. -
Materijalni opis
str. 147
Jezik
hrv
Lepoglava u meteorolokoj povijesti - doprinos kulturi i znanosti / Milan Sijerkovi. -
Nivo
Naslov
Lepoglava u meteorolokoj povijesti - doprinos kulturi i znanosti / Milan Sijerkovi. -
Materijalni opis
str. 151
Jezik
hrv
Prinos pavlina razvitku poljoprivrede i ljekarstva u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Lepoglavske pavline / Ivan ugar. -
Nivo
Naslov
Prinos pavlina razvitku poljoprivrede i ljekarstva u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Lepoglavske pavline / Ivan ugar. -
Materijalni opis
str. 169
Jezik
hrv
Otvori sve
Tekstualno Pretraživanje
Inv.br.
Info
Signatura
X1542
U čitaonici!
90LEPOZ 96
Point d.o.o. - Vidoveka 56b, VARADIN - Tel: 042/206 306