Zapis
Nagativ Nagativ Rotacija lijevo Bez rotacije Rotacija desno