Zapis Pretraživanje Sadržaj OCR
Nagativ Nagativ Rotacija lijevo Bez rotacije Rotacija desno