Metelwin
Metelgrad
Sajam knjiga
Katalog
Korisničke stranice
Izjava o privatnosti
Izjava o privatnosti
 

Point d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima korisnika, tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje ugovora; redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje/newsletter. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Point d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. 


Prikupljanje i korištenje informacija

Point cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi. 


Registracija
Tijekom registracije za pojedine usluge od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese, adrese stanovanja, broja telefona). Ove se informacije koriste kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljenih na našim Internet stranicama. Korisnik može poslati upit i bez podataka, samo s ispravno upisanom email adresom. 


Log datoteke

IP adrese koristimo za analizu posjeta našim web stranicama. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. 


Linkovi
Ove Internet stranice sadrže linkove na druge Internet stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako Point d.o.o. ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim Internet stranicama.


Newsletter
Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, biti će zatražene u slučaju da se korisnik želi prijaviti za primanje newslettera. 


Sigurnost
Ove Internet stranice poduzimaju sve mjere kako bi zaštitile podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ovih Internet stranica zaštićeno je on-line i off-line. Ako se u našem formularu za registraciju od korisnika zahtijevaju povjerljivi podaci (poput osobnih podataka) ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Tijekom boravka na zaštićenoj stranici ikona lokota na dnu Internet pretraživača poput Internet Explorera, Chrome-a, Firefox-a ili drugih internet browsera je zaključana, za razliku od otključane ili otvorene ikone prilikom uobičajenog pretraživanja naših stranica. Osim korištenja SSL šifriranja kako bismo zaštitili podatke o korisnicima na Internetu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i off-line. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu. 

Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim Internet stranicama možete poslati e-mail na: point@point-vz.hr . 

Ispravci/ Ažuriranje osobnih podataka

Point d.o.o ne upravlja podacima korisnika pojedinih knjižnica i za njihovu promjenu potrebno se javiti u matičnu knjižnicu.

Članovi digitalne knjižnice mogu sami mijenjati svoje podatke ili mogu poslati e-mail na adresu: point@point-vz.hr

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade podataka


Point d.o.o. s registriranim sjedištem u Vidovečkoj 56b, 42 000 Varaždin, je voditelj obrade vaših osobnih podataka u Digitalnoj knjižnici.

Podaci korisnika koji se prijavljuju u katalog pojedine knjižnice nisu u nadležnosti tvrtke Point d.o.o. i njima upravlja svaka pojedina knjižnica zasebno. Firma Point d.o.o. pruža smještaj  tih podataka na internetu i ne obrađuje ih i ne koristi u druge svrhe.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.


Koje podatke prikupljamo:

Osobni podaci: ime, prezime, adresa, spol, kontakt broj, email adresa, datum rođenja, OIB

Informacije o prodaji i održavanju: informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj ugovora, podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.

Svrha prikupljanja podataka:

Prodaja i održavanje proizvoda – za obradu vaše prodaje, konfiguraciju i servisiranje vašeg proizvoda Point  d.o.o. će prikupiti osobne podatke,  informacije o prodaji i održavanju, uključujući zahtjeve na temelju jamstva i provjere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora.

 Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda
Point d.o.o. prikuplja osobne podatke  te ih može koristiti  kako bi kupcima pružio podršku, odgovore na upite.

 Prijenos trećim stranama

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

 1.)    Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti s pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke s dokumenta.  Ako korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu,  usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.

2.)    Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava Point d.o.o. zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.

 
Koliko dugo zadržavamo vaše podatke:

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a  najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika  i Point d.o.o.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

 
Web shop:

Pristup web shopu moguć je isključivo putem programa Metelwin.

Pri kupovini na stranicama bez pristupa Metelwin programu, prikupljamo podatke koji su nužni  za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja naružbe.

Korisnik naših web stranica može izabrati  želi li primati promotivne poruke ili ne pritiskom na polje potvrde, neovisno o tome je li se registrirao na stranici ili ne.

Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može ali i ne mora koristiti pogodnosti naše tvrtke. Ako korisnik odluči ne pružiti podatke  potrebne za određenu aktivnost , ista neće moći  biti provedena.

 
Gdje se pohranjuju osobni podaci:

Svi podaci pohranjuju se na  vlastitim serverima u vlasništu Point d.o.o.

- Podaci za promotivne svrhe: na vlastitom serveru

Point d.o.o lokalne servere drži u Republici Hrvatskoj.


Pristup i izmjena podataka:

Korisnik, u svakom trenutku, ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na internetskim stranicama gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na internetskim stranicama bit će zabilježene  i unutar samog poslovnog programa s odmakom od 24 sata.

Kupac tj. korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke Point d.o.o. ima pohranjene  slanjem upita na email adresu point@point-vz.hr.

Povratnu Informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati  samo ako je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila ( ime i Prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.


Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika:

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu point@point-vz.hr i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.

Povratnu Informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati  samo ako je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila ( ime i Prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.


Pravo na prigovor:

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor obratite se na email adresu point@point-vz.hr . Uz prijavu nama, možete prijavu podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 
Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka: 

Prikupljeni podaci su u elektroničnom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i Point d.o.o. odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvaćamo ozbiljno i poduzimamo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka  ali ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. Point pohranjuje podatke unutar EU. 

Izjavu o privatnosti, Point d.o.o.,može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na stranicama Point d.o.o.. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene  ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ako se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu point-vz.hr i http://library.foi.hr/metelgrad. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici point-vz.hr i http://library.foi.hr/metelgrad. Nastavak uporabe stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o privatnosti.


Pravila o postupanju s kolačićima:

Kolačić (cookie)  je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija korisnika, pamćenje preferencija korisnika.

Prilikom uporabe kolačića  određeni podatci se  prikupljaju automatski s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupa, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ako na stranicama ne pristajete dati privolu ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i obrađivani.

Kolačići mogu biti Session cookies – pohranjuju se na računalu i brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika a omogućuju stranici prikupljanje privremenih podataka poput košarice za kupnju ili komentara

Persistent cookies – ostaju u računalu i nakon zatvaranja preglednika ili gašenja računala ali obično imaju rok trajnosti. Koristimo kolačiće takvog tipa kako bi olakšao pristup korisnicima što je vidljivo u situacijama kada se korisnik vraća na stranice Point-a i Metelwin digitalne.

Kolačići od prve strane koji dolaze sa web stranice koju ste posjetili mogu biti privremeni i stalni. Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovo posjeti web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće ( ti servisi su Facebook, Instagram, Google analytics, AdWords... )

Korisničko ime i lozinka se ne pohranjuju u kolačićima.


Vama dostupne opcije:

U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje odbiti. Mjesto uređivanja postavki ovise o vrsti pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja help ili pomoć datoteke. Ako odlučite da ne želite prihvaćati kolačiće sa naših stranica postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na web stranici.

 

Point d.o.o.

Danko Tkalec