Poetna - 0. Openito


0. Openito
001 - Akademska etinost   /  Odgovor
001 - Akademska etinost   /  Odgovor
001 - Akademsko prezentiranje   /  Odgovor
001 - Definiranje hipoteza   /  Odgovor
001 - Istraivanje - anketa   /  Odgovor
001 - Metodologija u pregovarakom odluivanju   /  Odgovor
001.94 ; 930.85 - Misterij Tutankhamonove kletve   /  Odgovor
003 - Teorija kompleksnosti i kriptoanaliza ...   /  Odgovor
003, 094 - Iluminacije   /  Odgovor
004 - Drava bez papira (E-usluge)   /  Odgovor
004 - Elektrini kablovi u audiotehnici   /  Odgovor
004 - E-uenje   /  Odgovor
004 - Informacijski sustav u kartinom poslovanju   /  Odgovor
004 - LED efekti upravljani mikrokontrolerom   /  Odgovor
004 - Oblikovanje pristupanih tiskanih dokumenata   /  Odgovor
004 - Preuzimanje kontrole i administracija udaljenog raunala   /  Odgovor
004 - Razvoj i utjecaj tehnologije u 21. stoljeu (data mining- rudarenje)   /  Odgovor
004 - Sigurniji internet za djecu i mlade   /  Odgovor
004 - Sigurnosni mehanizmi mobilnih aplikacija   /  Odgovor
004 - Sigurnost na drutvenim mreama   /  Odgovor
004 - Sustav za upravljanje dokumentima   /  Odgovor
004 - Svojstva grafike kartice   /  Odgovor
004 - Trendovi i povijesni razvoj raunala   /  Odgovor
004 - Turingov stroj   /  Odgovor
004 - Ulazne i izlazne jedinice   /  Odgovor
004 - Vrste i tipovi raunala   /  Odgovor
004, 336 - Elektroniki novac   /  Odgovor
004.4 - Analiza okruenja za razvoj 3D igrice iz perspektive modularnosti   /  Odgovor
004.4 - CSS i CSS3   /  Odgovor
004.4 - Fisher Yates algoritam   /  Odgovor
004.4 - PLC ( Programable logic controller)   /  Odgovor
004.4 - Reponzivni web dizajn   /  Odgovor
004.7 - Analiza medijskog sadraja i komunikacije lanova izmeu Facebook grupa   /  Odgovor
004.7 - HTTPS protokol   /  Odgovor
004.7 - Internet   /  Odgovor
004.7 - Internet pretraivai   /  Odgovor
004.7 - Internet televizija u obrazovanju   /  Odgovor
004.7 - Mehanizmi autentikacije korisnika   /  Odgovor
004.7 - Modem   /  Odgovor
004.7 - Mrene trailice- Google   /  Odgovor
004.7 - Poslovna praksa koritenja informacijske tehnologije u hrvatskim tvrtkama   /  Odgovor
004.7 - Primjena multimedije u sustavima za uenje   /  Odgovor
004.7 - Raunalstvo u oblaku putem serivsa iCloud   /  Odgovor
004.7 - Razvoj aplikacije za ljude s posebnim nutritivnim potrebama   /  Odgovor
004.7 - Sigurnost raunalnih komunikacija   /  Odgovor
004.7 - Uvoenje e-uenja u visokoobrazovni sustav RH   /  Odgovor
007 - Dimenzije prostora i vremena u komunikaciji   /  Odgovor
007 - Financijski informacijski sustav   /  Odgovor
007 - Hrana kao komunikacija   /  Odgovor
007 - Informaciski sustavi   /  Odgovor
007 - Novi mediji   /  Odgovor
007 - Poslovni informacijski sustavi kao potpora analizi poslovanja i donoenja odluka   /  Odgovor
007 - Povijesni razvoj drutvenih mrea   /  Odgovor
007 - Povijesni razvoj komunikacije   /  Odgovor
007 - Tehniki informacijski sustavi   /  Odgovor
007 - Tehniki informacijski sustavi   /  Odgovor
008 - Utjecaj digitalne tehnologije na kulturu   /  Odgovor
008 - Utjecaj digitalne tehnologije na kulturu   /  Odgovor
02 - Uloga zaviajne zbirke Narodne knjinice P. Preradovi u kulturnom ivotu Bjelovara   /  Odgovor
027 - Knjinine usluge u Bjelovarskoj knjinici   /  Odgovor
027 - Projekt u kolskoj knjinici   /  Odgovor
027 - Standardi za visokokolske knjinice   /  Odgovor
03 - Mihail Gorbaov   /  Odgovor
03 - Mihail Gorbaov   /  Odgovor
05 - Utjecaj enskog tiska na kulturni razvitak Hrvatske   /  Odgovor
061 - Europska urbana agenda   /  Odgovor
061 - Socijalni indikatori na razini EU- metodologija i prikaz   /  Odgovor
061 - Tajna drutva   /  Odgovor
061 - Udruge gaana s javnim ovlastima- obiljeja i temeljni akti   /  Odgovor
061 - Vozai, obitelj, pokretanje sudskog postupka u EU   /  Odgovor
061 - Zapoljavanje graana EU u drugim lanicama EU   /  Odgovor
061 ; 336 - Proraun Europske unije   /  Odgovor
069 - Koncept drutvenog turistikog resursa na primjeru svemirskog centra Houston   /  Odgovor
07 - Bjelovarski list - poetak izlaenja   /  Odgovor
07 - Bjelovarski list u vrijeme Domovinskog rata   /  Odgovor
07(091) - Prve informativne dnevne tiskovine u Hrvatskoj   /  Odgovor