Poetna - 1. Filozofija, Psihologija


1. Filozofija, Psihologija
1 - Posrednici i spoznajne teorije   /  Odgovor
1(091) - Elejska kola   /  Odgovor
133 - Kult Velike Majke   /  Odgovor
159 - Diskriminacija starijih osoba iz perspektive starije osobe   /  Odgovor
159 - Interkulturalna komunikacija: znaenje neverbalne komunikacije u razliitim kulturama   /  Odgovor
159 - Konformizam   /  Odgovor
159 - Razvoj pozitivne slike o sebi kod predkolskog djeteta   /  Odgovor
159 - Uloga medicinske sestre u odnosu brae i sestara prema osobi s invaliditetom   /  Odgovor
159,9 - alovanje   /  Odgovor
159.9 - Adaptacija djece na novoroene   /  Odgovor
159.9 - Aktivno sluanje kao preduvjet uspjeha u koli   /  Odgovor
159.9 - Aseretivna komunikacija   /  Odgovor
159.9 - Aspekti ivota osoba s oteenjem organskih sustava i kroninim bolestima (osobe s invaliditetom)   /  Odgovor
159.9 - Brana kvaliteta u treoj ivotnoj dobi   /  Odgovor
159.9 - Brana kvaliteta u treoj ivotnoj dobi   /  Odgovor
159.9 - Drutveno neprihvatljivo ponaanje   /  Odgovor
159.9 - Ego i obrambeni mehanizmi   /  Odgovor
159.9 - Etologija i evolucijska razvojna psihologija   /  Odgovor
159.9 - Komuniciranje i modeli komuniciranja   /  Odgovor
159.9 - Komunikacija izmeu kultura   /  Odgovor
159.9 - Kritiki osvrt na stilove privrenosti kod djece i adolescenata   /  Odgovor
159.9 - Lana sjeanja i povezanost svjedoenja   /  Odgovor
159.9 - Meukulturalne razlike u neverbalnoj komunikaciji   /  Odgovor
159.9 - Meuvrnjako nasilje u adolescentnoj dobi   /  Odgovor
159.9 - Mehanizmi obrane   /  Odgovor
159.9 - Mehanizmi suoavanja sa stresom   /  Odgovor
159.9 - Mentalno zdravlje starijih osoba   /  Odgovor
159.9 - Narcisoidnost   /  Odgovor
159.9 - Nasilje nad starijim osobama u ustanovama   /  Odgovor
159.9 - Nasilje nad starijim osobama u ustanovama   /  Odgovor
159.9 - Neverbalna komunikacija   /  Odgovor
159.9 - Njemaki jezik kao komunikacijsko sredstvo u turizmu RH (naglasak na komunikaciji   /  Odgovor
159.9 - Obavezni vojni rok i psiholoki efekti na ronike   /  Odgovor
159.9 - Oevi i djeca nakon razvoda   /  Odgovor
159.9 - Odgojni stilovi roditelja   /  Odgovor
159.9 - Odrednice obitelji koje utjeu na razvoj djeteta   /  Odgovor
159.9 - Osnovni initelji komunikacijskog procesa   /  Odgovor
159.9 - Ovisnosti o opojnim sredstvima ( humanistika teorija )   /  Odgovor
159.9 - Perfekcionizam s optimizmom i pesimizmom kod studenata kao osobine linosti   /  Odgovor
159.9 - Period prilagodbe rane i predkolske djece   /  Odgovor
159.9 - Pogrene i dvojne dijagnoze darovite djece   /  Odgovor
159.9 - Potekoe emocionalnog razvoja djeteta   /  Odgovor
159.9 - Pozitivna psihologija   /  Odgovor
159.9 - Poeljne karakteristike zdravstvenog djelatnika   /  Odgovor
159.9 - Prednosti i nedostatak trogeneracijske obitelji   /  Odgovor
159.9 - Prijateljstvo u starijoj dobi   /  Odgovor
159.9 - Pristup, prezentiranje i aktivno sluanje   /  Odgovor
159.9 - Propriocepcija   /  Odgovor
159.9 - Psihologija agresivnosti   /  Odgovor
159.9 - Psihologija uenja, kako nauiti uiti   /  Odgovor
159.9 - Rastava braka i dijete   /  Odgovor
159.9 - Razvoj u srednjem djetinjstvu   /  Odgovor
159.9 - Razvojne teorije linosti   /  Odgovor
159.9 - Socijalna podrka i stres policijskih slubenika   /  Odgovor
159.9 - Stavovi i znanje uenika o vrnjakom nasilju u BB-u   /  Odgovor
159.9 - Strah od javnog nastupa   /  Odgovor
159.9 - Stres kod studenata (COVID-19)   /  Odgovor
159.9 - Stres kod studenata (COVID-19)   /  Odgovor
159.9 - Stres na radnom mjestu   /  Odgovor
159.9 - Uloga empatije i aktivnog sluanja za uspjean rad zdravstvenih osoba s pacijentima   /  Odgovor
159.9 - Uloga obitelji u emocionalnom razvoju djeteta   /  Odgovor
159.9 - Uloga oca u razvoju rodno tipiziranih ponaanja djeteta   /  Odgovor
159.9 - Usklaenost verbalne i neverbalne komunikacije   /  Odgovor
159.9 - Usporedba percepcije boja kod ivotinja i ljudi   /  Odgovor
159.9 - Utjecaj razvoda roditelja na razvoj djeteta   /  Odgovor
159.9 - Vjetine sluanja u komunikaciji   /  Odgovor
159.9 - Znaaj komunikacijskih vjetina u sestrinstvu   /  Odgovor
159.9 ; 614 - Oteana verbalna komunikacija izmeu pacijenta i medicinske sestre   /  Odgovor
159.9, 336 - Psihologija novca - radoholiari i osobne financije   /  Odgovor
169.9 - Uloga oca u razvoju rodno tipiziranih ponaanja djeteta   /  Odgovor
17 - Abortus i pravo na priziv savjesti   /  Odgovor
17 - Ekoloka etika u funkciji zatite okolia   /  Odgovor
17 - Ekoloka etika u funkciji zatite okolia   /  Odgovor
17 - Etika i eutanazija (etiki aspekti)   /  Odgovor
17 - Etika i eutanazija (etiki aspekti)   /  Odgovor
17 - Nacistika medicina   /  Odgovor
17 - Osnovni etiki pojmovi   /  Odgovor
17 - Paternalizam   /  Odgovor
17 - Pokusi na ljudima   /  Odgovor
17 - Surogat majinstvo   /  Odgovor
618 ; 17 - Abortus   /  Odgovor