Poetna - 3. Drutvene znanosti


3. Drutvene znanosti
061 ; 336 - Proraun Europske unije   /  Odgovor
31 - Demografsko starenje stanovnitva   /  Odgovor
31 - Demografsko starenje stanovnitva   /  Odgovor
31 - Kointegracija potronje i ekonomskog rasta u RH   /  Odgovor
31 - Kretanje stanovnitva unutar Hrvatske iza II. svj rata   /  Odgovor
31 - Metoda uzoraka   /  Odgovor
31 - Metode multivarijantne analize   /  Odgovor
31 - Migracija radne snage u svijetu   /  Odgovor
31 - Nezaposlenost u Hrvatskoj od 2007. do 2016. - razlike po dobi, spolu i razini obrazovanja   /  Odgovor
31 - Pad nataliteta u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji   /  Odgovor
31 - Starenje populacije kao izazov modernog doba   /  Odgovor
31 - Statistika analiza kretanja broja zaposlenih ena u Hrvatskoj od 2001. do 2010.   /  Odgovor
31 - Thomas Bayes i tautologija   /  Odgovor
314 - Migracije hrvatskog stanovnitva   /  Odgovor
314 - Migrantska kriza u Europi i Hrvatskoj   /  Odgovor
314 - Migrantska kriza u Europi i Hrvatskoj   /  Odgovor
316 - Agresivnost kao oblik ponaanja navijakih skupina   /  Odgovor
316 - Drutvena uloga ena u srednjem i novom vijeku   /  Odgovor
316 - Globalizacija ( Kibernetski neokolonijalizam)   /  Odgovor
316 - Koritenje medija na javnim prostorima-etnografska studija o kafiima u Torontu i Zagrebu   /  Odgovor
316 - Kriza obrazovanja i odgoja (socioloki aspekt)   /  Odgovor
316 - Mladi i njihov identitet   /  Odgovor
316 - Multikulturalizam u Indiji   /  Odgovor
316 - Odgoj i obrazovanje cyber generacije   /  Odgovor
316 - Poloaj i prava ena kroz povijest   /  Odgovor
316 - Prednosti i nedostaci komunikacije na Internetu   /  Odgovor
316 - Proizvanje duhova   /  Odgovor
316 - Rad i pozicija ena u Hrvatskoj   /  Odgovor
316 - Rasizam   /  Odgovor
316 - Rat : ponaenje u ratu i zato dolazi do rata   /  Odgovor
316 - Reklame   /  Odgovor
316 - Religija i obrazovanje   /  Odgovor
316 - Resocijalizacija zatvorenika   /  Odgovor
316 - Sindrom silovanja   /  Odgovor
316 - Slava   /  Odgovor
316 - Socijalne teorije devijantnosti   /  Odgovor
316 - Udio medija na tritu (rasprostranjenost medija)   /  Odgovor
316 - Utjecaj medija u odgoju djece   /  Odgovor
316 - ene kao radna snaga   /  Odgovor
316 - ene u poslovnom svijetu   /  Odgovor
316, 338(497.5) - Sudjelovanje ena u poljoprivredi u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji   /  Odgovor
316.356.2 - Rizik suvremenih obitelji-usklaivanje radnih i obiteljskim obveza   /  Odgovor
316.4 - Drutvo znanja   /  Odgovor
316.6 - Feminizam i ena dananjice   /  Odgovor
316.6 - Feminizam i ena dananjice   /  Odgovor
316.6 - Kako mediji izvjetavaju ( prenose ) teme o smrti   /  Odgovor
316.6 - Kako mediji izvjetavaju ( prenose ) teme o smrti   /  Odgovor
316.6 - Predrasude i stereotipi kao prepreka u interkulturalnoj komunikaciji   /  Odgovor
316.6 - Rodna ideologija - seksizam, feminizam   /  Odgovor
316.6 - Stavovi o duevnim bolesnicima   /  Odgovor
316.6 - Tradicionalne i netradicionalne obitelji   /  Odgovor
316; 159.9 - Parasocijalno tugovanje   /  Odgovor
32 - Analiza predizbornog spota ( stilske figure, verbalna i neformalna komunikacija )   /  Odgovor
32 - Moral u politici   /  Odgovor
32 - Percepcija javnosti o vjerodostojnosti politiara   /  Odgovor
32 - Sabotae i diverzije hrvatske emigracije   /  Odgovor
32 - Sabotae i diverzije hrvatske emigracije   /  Odgovor
32 - Uloga EU u upravljanju javnim uslugama. Studija sluaja: Grad Bjelovar   /  Odgovor
32 - Utjecaj medija na zdravlje i zdravstvo   /  Odgovor
32 - Uvod u politologiju   /  Odgovor
321 - Viestranaki sustav Hrvatske i Srbije   /  Odgovor
323.1 - esi u Drugoj Jugoslaviji   /  Odgovor
323.1 - Nacionalne manjine u RH i Hrvati kao nacionalna manjina   /  Odgovor
323.1 - idovi u Daruvaru   /  Odgovor
325/326 - Migracije i socijalna integracija migranata u zemljama Europske unije   /  Odgovor
325/326 - Migracije i socijalna integracija migranata u zemljama Europske unije   /  Odgovor
327 - Analiza odnosa EU i Rusije po zavretku Hladnog rata   /  Odgovor
327 - Konkurentnost vicarske i odnos sa EU   /  Odgovor
327 - Lokalna samouprava u Austrougarskoj monarhiji i suvremenoj Austriji   /  Odgovor
327 - Meunarodni poloaj Republike Hrvatske tijekom i nakon Domovinskog rata   /  Odgovor
327 - Nacionalna strategija Rusije na globalnom i regionalnom planu   /  Odgovor
327 - NATO i EU   /  Odgovor
327 - Povijest diplomatskog komuniciranja   /  Odgovor
327 - Republika Hrvatska kao nova lanica EU: jesmo li pogrijeili   /  Odgovor
327 - RH pred vratima Europske unije - to nam donosi budunost?   /  Odgovor
327 - Samozapoljavanje koritenje dravnih poticaja i potpora   /  Odgovor
329 - Dr. Iva Lebovi   /  Odgovor
33 - Agrokor kao monopson   /  Odgovor
33 - Dravni monopol   /  Odgovor
33 - Ekonomski rast : definicija, pojam, izvori   /  Odgovor
33 - Funkcija potronje u Hrvatskoj i Slovakoj   /  Odgovor
33 - Nezaposlenost i razvijenost trita rada u Hrvatskoj i EU   /  Odgovor
33 - Nobelova nagrada za ekonomiju   /  Odgovor
33 - Prirodni monopol   /  Odgovor
33 - Teorija igara (teorija odluivanja)   /  Odgovor
33 - Teorijski osvrt na aktivne i pasivne mjere suzbijanja nezaposlenosti i na odljev mozgova   /  Odgovor
330 - Dinamika rasta BDP-a EU s osvrtom na Hrvatsku   /  Odgovor
330 - Dinamika rasta BDP-a EU s osvrtom na Hrvatsku   /  Odgovor
330 - Dinamika rasta BDP-a u RH od 1990 do danas   /  Odgovor
330 - Dravni intervencionizam: neoliberalna teorija- primjer zemalja   /  Odgovor
330 - Ekonomska misao - stari RIm i Atena   /  Odgovor
330 - Ekonomska misao - stari RIm i Atena   /  Odgovor
330 - Klasina ekonomska misao   /  Odgovor
330 - Makroekonomski uinci cijene nafte na BDP i razinu cijena   /  Odgovor
330 - Modeliranje funkcije zaposlenosti u Hrvatskoj i Poljskoj   /  Odgovor
330 - Modeliranje funkcije zaposlenosti u Hrvatskoj i Poljskoj   /  Odgovor
330 - Monetarna politika u vrijeme krize (osvrt na Hrvatsku)   /  Odgovor
330 - to je nezaposlenost? Kako se mjeri? Analiza nezaposlenih osoba u BB-u   /  Odgovor
330 - Uloga kapitala u teoriji Adama Smitha   /  Odgovor
330 - Uloga kapitala u teoriji Karla Marxa   /  Odgovor
330 - Uloga kapitala u teoriji Karla Marxa   /  Odgovor
330 - Usporedba D. Smitha i Keynesa   /  Odgovor
330 - Utjecaj monetarizma na ekonomsku misao u RH   /  Odgovor
330.1 - Bihevioralna ekonomija i teorija racionalnog izbora   /  Odgovor
330.1 - Bihevioralna eonomija i teorija racionalnog izbora   /  Odgovor
330.1 - Ekonomija nultog marginalnog troka   /  Odgovor
330.1 - Makroekonomska ravnotea i oblici makroekonomskih ravnotea u RH   /  Odgovor
330.1 - Oligopol: nesporazumni i sporazumni   /  Odgovor
330.1 - Pojam i obiljeja oligopola : osvrt na trite automobila u EU i Hrvatskoj   /  Odgovor
330.1 - Teorie o nezaposlenosti - klasine ekonomske teorije   /  Odgovor
330.34 - Ekonomski rast - hrvatska (ne)stvarnost   /  Odgovor
330.34 - Energenti kao initelji ekonomskog rasta   /  Odgovor
330.34 - Obrazovanje i ekonomski razvoj   /  Odgovor
330; 65 - Uloga HNB u provoenju i reguliranju monetarne politike   /  Odgovor
331 - Diskriminacija ena na tritu rada   /  Odgovor
331 - Fleksibilno radno vrijeme   /  Odgovor
331 - Nezaposlenost i razvijenost trita rada u Hrvatskoj i EU   /  Odgovor
331.1 - Radno vrijeme i efikasnost   /  Odgovor
331.1 - trajk kao konfliktni nain rjeavanja sporova   /  Odgovor
331.1 - Ugovori o radu - odravanje fleksibilnosti   /  Odgovor
331.1 - Utjecaj efekta obeshrabrenog radnika na trite rada u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
331.2 - Nagraivanje- napredovanje dravnih slubenika   /  Odgovor
331.4 - Sigurnost na radu   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost ( cjeloivotno uenje, zaposlenje u budunosti )   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i politika suzbijanja nezaposlenosti   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i problem nezaposlenosti mladih u RH   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i razvijenost trita rada u RH i EU   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i razvijenost trita rada u RH i EU   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost u RH od osamostaljenja do danas   /  Odgovor
331.5 - Politika trita rada u RH   /  Odgovor
331.5 - Poloaj radnika i zarade na tritu rada prema stunju obrazovanja   /  Odgovor
331.5 - Problem nezaposlenosti mladih   /  Odgovor
331.5 - Reforma pasivnih mjera (naknada za nezaposlene) tijekom gospodarske krize   /  Odgovor
331.5 - Sloboda kretanja radnika u Europskoj Uniji   /  Odgovor
334 - Strateki savezi   /  Odgovor
336 - Analiza i perspektiva mirovinskog sustava Republike Hrvatske   /  Odgovor
336 - Analiza socijalnih trokova i koristi- social cost benefit   /  Odgovor
336 - aNALIZA TROKOVA PODUZEA   /  Odgovor
336 - ANALIZA TROKOVA PODUZEA   /  Odgovor
336 - Brodogradilita (gospodarstvo Hrvatske)   /  Odgovor
336 - Budunost kriptovaluta   /  Odgovor
336 - Burzovni krahovi   /  Odgovor
336 - Burzovni krahovi   /  Odgovor
336 - Burzovni krahovi   /  Odgovor
336 - Ciljevi monetarne politike   /  Odgovor
336 - Duniki vrijednosni papiri   /  Odgovor
336 - Ekonomski uinci javnog duga na primjeru RH, Slovenije i BiH   /  Odgovor
336 - Euroizacija u RH   /  Odgovor
336 - Europska centralna (sredinja) banka   /  Odgovor
336 - Europska centralna (sredinja) banka   /  Odgovor
336 - Europska centralna banka   /  Odgovor
336 - Financijske institucije   /  Odgovor
336 - Financijski sustav u RH: s naglaskom na meupozitne financijske institucije   /  Odgovor
336 - Financijsko izravnanje   /  Odgovor
336 - Financijsko raunovodstvou obrazovnim institucijama   /  Odgovor
336 - Financijsko trite i porezna politika u RH   /  Odgovor
336 - Financiraranje malih i srednih poduzea   /  Odgovor
336 - Frankfurtska burza   /  Odgovor
336 - Graanska kriza -uzroci i posljedice   /  Odgovor
336 - HNB i bankarski sustav   /  Odgovor
336 - Inozemni dug RH   /  Odgovor
336 - Instrumenti i mjere monetarne politike FED-a u uvjedima globalne recesije   /  Odgovor
336 - Instrumenti platnog prometa s inozemstvom   /  Odgovor
336 - Isplativost ulaganja u novu opremu u poliklinici   /  Odgovor
336 - Isplativost ulaganja u projekt   /  Odgovor
336 - Izdavanje dionica   /  Odgovor
336 - Javni dug ( Hrvatska, svijet )   /  Odgovor
336 - Keynes-velika depresija(recept za rjeavanje)   /  Odgovor
336 - Kratkorona zaduivanja (pozajnica, kredit)   /  Odgovor
336 - Kratkorono financiranje poduzea   /  Odgovor
336 - Krediti graanima   /  Odgovor
336 - Kriza u bankarskom poslovanju   /  Odgovor
336 - Kriza u bankarskom poslovanju   /  Odgovor
336 - Lakoa pristupa kreditu   /  Odgovor
336 - Lakoa pristupa kreditu   /  Odgovor
336 - Likvidnost monetarnog sustava RH   /  Odgovor
336 - Meunarodna zajednika ulaganja u RH i svijetu   /  Odgovor
336 - Meunarodne financijske krize i zaduenost   /  Odgovor
336 - Mjenica   /  Odgovor
336 - Mogunosti kreditiranja fizikih osoba   /  Odgovor
336 - Monetarni ustroj Republike Hrvatske   /  Odgovor
336 - Neformalni akteri u poreznoj i poljoprivrednoj politici   /  Odgovor
336 - Neprilike u dioniarstvu   /  Odgovor
336 - Neprilike u dioniarstvu   /  Odgovor
336 - Novac u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Novac u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Obveza poreza na dodanu vrijednost   /  Odgovor
336 - Oporezivanje multinacionalnilh kompanija   /  Odgovor
336 - OTC trite - sekundarno trite dionica (preko pulta - Over the Counter)   /  Odgovor
336 - Planiranje i kontrola trokova u hrvatskom javnom sektoru   /  Odgovor
336 - Platni promet u RH   /  Odgovor
336 - Poduzetniki menadment; troak kapitala u EU   /  Odgovor
336 - Pojam i funkcije institucionalnih investitiora   /  Odgovor
336 - Ponuda novca i ekonomski rast   /  Odgovor
336 - Ponuda novca i ekonomski rast   /  Odgovor
336 - Porezni poticaji na investicije u EU i Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Porezni poticaji za investicije - porezni praznik   /  Odgovor
336 - Porezni sustav Japana   /  Odgovor
336 - Posebnosti malih poreznih obveznika   /  Odgovor
336 - Poslovanje robnih burzi na internetu   /  Odgovor
336 - Poslovni aneli ( business angels)   /  Odgovor
336 - Postupak osnivanja obrta   /  Odgovor
336 - Prednosti i nedostaci uvoenja eura: implikacije za Hrvatsku   /  Odgovor
336 - Preuzimanje Splitkse banke od strane OTP grupe   /  Odgovor
336 - Razdioba ovlasti meu razinama javne vlasti   /  Odgovor
336 - Razvoj bankarstva i bankarskih proizvoda   /  Odgovor
336 - Razvoj mirovinskih fondova u Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Razvoj mirovinskih fondova u Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Razvoj novca   /  Odgovor
336 - Razvojna funkcija javnih financija RH   /  Odgovor
336 - Razvojna funkcija javnih financija RH   /  Odgovor
336 - Stabilizacijska funkcija javnih financija u RH   /  Odgovor
336 - Stabilizacijska funkcija javnih financija u RH   /  Odgovor
336 - Stabilizacijske politike ekonomije ( Hrvatska i EU )   /  Odgovor
336 - Struktura kapitala   /  Odgovor
336 - Sudionici trita kapitala(s naglaskom na institucije trita kapitala u RH)   /  Odgovor
336 - Sustav osiguranja depozita u EU   /  Odgovor
336 - tedionice i tedno-kreditne zadruge   /  Odgovor
336 - tednja, investicije i ekonomski rast   /  Odgovor
336 - to oporezivati? Dohodak, imovinu ili potronju?   /  Odgovor
336 - Temeljne gospodarske slobode u Europskoj Uniji   /  Odgovor
336 - Trite novca u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Trite novca u RH ( s osvrtom na trite novca ZG 2007 - 2012)   /  Odgovor
336 - Ugovor o kreditu   /  Odgovor
336 - Uloga Europske banke za obnovu i razvoj za hrvatska poduzea   /  Odgovor
336 - Uloga Hrvatske narodne banke nakon ulaska u EU   /  Odgovor
336 - Uloga meunarodnih institucija u (ne)rjeavanju globalne krize   /  Odgovor
336 - Upravljanje kreditnim rizikom   /  Odgovor
336 - Upravljanje rizicimau bankama uz primjer   /  Odgovor
336 - Uvjeti IFC-a u financiranju privatnih poduzea   /  Odgovor
336 - Uvjeti IFC-a u financiranju privatnih poduzea   /  Odgovor
336 - Uvoenje Eura u Hrvatsku (i openito o valutama u Republici Hrvatskoj)   /  Odgovor
336(497.5) - Porez i porezni sustav Republike Hrvatske   /  Odgovor
336, 339 - Euro i trita kapitala u EU   /  Odgovor
336; 657 - Financijska izvjea poslovnih jedinica lokalne samouprave   /  Odgovor
336;336 - Meunarodne financijske krize i zaduenost   /  Odgovor
338 - Akumulacija kapitala i tehnoloki napredak kao izvor rasta hrvatskog domaeg proizvoda   /  Odgovor
338 - Analiza specifinosti i uspjenosti turistikih klastera BB   /  Odgovor
338 - Analiza specifinosti i uspjenosti turistikih klastera BB   /  Odgovor
338 - Gospodarska kriza u Hrvatskoj i svijetu   /  Odgovor
338 - Gospodarska kriza: ansa za novi poetak   /  Odgovor
338 - Gospodarska tranzicija Republike Hrvatske   /  Odgovor
338 - Gospodarsko iskoritavanje Jadranskog mora (dopuna diplomskom radu)   /  Odgovor
338 - Istraivanje ruralnog turizma BB   /  Odgovor
338 - Koncept marketinkog miksa na primjeru poduzea Jamnica   /  Odgovor
338 - Konkurentnost - imperativ za opstanak   /  Odgovor
338 - Odrivi razvoj ruralnih podruja   /  Odgovor
338 - Plan razvoja turizma grada Bjelovara   /  Odgovor
338 - Poslovne zone grada Bjelovara   /  Odgovor
338 - Stvaranje i razvoj unutarnjeg europskog trita   /  Odgovor
338 - Trgovinska razmjena robe i usluga u RH   /  Odgovor
338 - Upravljanje prirodnim resursima u turizmu   /  Odgovor
338 - Usporedba farmaceutske industrije Hrvatske i vicarske   /  Odgovor
338 - Zeleni BDP   /  Odgovor
338(091) - Njemako gospodarstvo poslije drugog svjetskog rata   /  Odgovor
338(497.5) - Bjelovarska svilana   /  Odgovor
338(497.5) - Gospodarska struktura Primorsko-goranske upanije   /  Odgovor
338(497.5) - Gospodarski poloaj Republike Hrvatske kao nove lanice EU   /  Odgovor
338(497.5) - Lokalni i ekonomski razvoj BB-a   /  Odgovor
338(497.5) - Monetarna politika u Hrvatskoj - povijesni osvrt na monetarna dogaanja   /  Odgovor
338(497.5) - Nezaposlenost u RH od 2007. - 2016. godine ( razlike po dobi, spolu, razini obrazovanja )   /  Odgovor
338(497.5) - Tehnologija kao initelj ekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
338(497.5) - Utjecaj prometnog sustava na lokaciju ekonomskih aktivnosti u BB-u   /  Odgovor
338(497.5), 330.1 - Akumulacija kapitala i tehnoloki napredak kao izvori rasta hrvatskog domaeg proizvoda   /  Odgovor
338.2 - Zajednika poljoprivredna politika EU   /  Odgovor
338.2(497.5) - Privatizacija u Republici Hrvatskoj i njezini uinci   /  Odgovor
338.48 - Adrenalinski turizam   /  Odgovor
338.48 - Agroturizam u Hrvatskoj i Europi   /  Odgovor
338.48 - Analiza kongresne djelatnosti u RH   /  Odgovor
338.48 - Analiza sportsko turistike ponude grada Bjelovara   /  Odgovor
338.48 - Analiza turistikog proizvoda Perua i utjecaj drevne civilizacije Inka na njegovu atraktivnost   /  Odgovor
338.48 - Azurna obala kao turistiki proizvod   /  Odgovor
338.48 - Europska unija i odrivi razvoj s obzirom na Hrvatsku   /  Odgovor
338.48 - Gastronomija i enologija Istarske upanije   /  Odgovor
338.48 - Inovativnost i kreativnost u turizmu   /  Odgovor
338.48 - Inovativnost i kreativnost u turizmu, ekonomija doivljaja   /  Odgovor
338.48 - Izletniki program u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji   /  Odgovor
338.48 - Konjiki turizam u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
338.48 - Krstarenje kao oblik turistike ponude   /  Odgovor
338.48 - Mega manifestacije u sklopu urbanog turizma   /  Odgovor
338.48 - Mogunost razvoja turistike destinacije Velikog Grevca na nasljeu Mate Lovraka   /  Odgovor
338.48 - Narodne igre i obiaji (ruralni turizam)   /  Odgovor
338.48 - Novi trendovi turistike ponude i potranje - primjer Samobor   /  Odgovor
338.48 - Odrivost kulturnog turizma grada Bjelovara   /  Odgovor
338.48 - Ponaanje turistikih potroaa   /  Odgovor
338.48 - Povijest razvoja hrvatskog rurizma   /  Odgovor
338.48 - Povijest razvoja hrvatskog turizma   /  Odgovor
338.48 - Prometna i turistika infrastruktura RH za turiste s posebnim potrebama   /  Odgovor
338.48 - Promotivne aktivnosti Hrvatske turistike zajednice   /  Odgovor
338.48 - razvoj agroturizma na podruju BB   /  Odgovor
338.48 - Razvoj termi Sv. Martin na Muri   /  Odgovor
338.48 - Stanje agroturizma u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji   /  Odgovor
338.48 - Strategija turistike politike   /  Odgovor
338.48 - Strukovne turistike organizacije u svijetu za kulturni turizam   /  Odgovor
338.48 - Stvorene atrakcije kao turistika ponuda u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
338.48 - Turistika destinacija Rab-razvojne inicijative   /  Odgovor
338.48 - Turistika ponuda BB   /  Odgovor
338.48 - Turistiki aranman kao proizvod putnike agencije   /  Odgovor
338.48 - Uloga turistikih sajmova u poslovnom marketingu turizma   /  Odgovor
338.48 - Upravljanje ljudskim resursima u turistikom sektoru   /  Odgovor
338.48 - Upravljanje okoliem i prirodnim resursima   /  Odgovor
338.48 - Utjecaj adventa na turizam Grada Zagreba   /  Odgovor
338.48 - Utjecaj turizma na okoli   /  Odgovor
338.48 - Utjecaj turizma na okoli   /  Odgovor
338.48 - Zdravstveni turizam s naglaskom na wellness   /  Odgovor
338.48 - Zimski turizam u Europi   /  Odgovor
338.48(091) - Povijest zdravstvenog turizma   /  Odgovor
338.48(497.5) - Turizam u RH kao izvozni proizvod   /  Odgovor
339 - Agenda Europa 2020 i Europa 2030   /  Odgovor
339 - Incoterms ugovori u meunarodnom poslovanju   /  Odgovor
339 - Industrija i pomorski promet Kine   /  Odgovor
339 - Institucionalizacija kohezijske politike izmkeu Hrvatske i Poljske 2014.-2020. godinu.   /  Odgovor
339 - Institucionalizacija kohezijske politike izmkeu Hrvatske i Poljske 2014.-2020. godinu.   /  Odgovor
339 - Iskoritenost sredstava EU fondova u Hrvatskoj po regijama   /  Odgovor
339 - Izazovi ekoloke poljoprivrede nakon ulaska u EU   /  Odgovor
339 - Kina - nova gospodarska velesila   /  Odgovor
339 - Komparativna analiza projekata EU fondova   /  Odgovor
339 - Konzumerizam   /  Odgovor
339 - Kvalitativna istraianja-projektivne tehnike i primjeri   /  Odgovor
339 - Kvalitativna istraivanja   /  Odgovor
339 - Kvalitativna istraivanja-projektivne tehnike i primjeri   /  Odgovor
339 - Maloprodaja   /  Odgovor
339 - Marketinko okruenje: makro i mikro okruenje poduzea   /  Odgovor
339 - Metode analize trita za poduzea na podruju BB-a   /  Odgovor
339 - Mogunosti i izvori financiranja iz europskih fondova za hrvatske poduzetnike   /  Odgovor
339 - Nove zemlje lanice EU i njihova konkurentnost u meunarodnoj razmjeni   /  Odgovor
339 - Operativni i financijski leasing (najam) s aspekta banke (najmodavca)   /  Odgovor
339 - Organizacijska prilagodba poduzea otvorenom tritu, mogunosti prekograninog outsourcinga   /  Odgovor
339 - Paritet kupovne moi   /  Odgovor
339 - Pojavljivanje u medijima i percepcija potroaa ili pozicioniranost proizvoda   /  Odgovor
339 - Poljoprivredna politika EU. Da li je Hrvatska povukla dovoljno sredstava iz EU fondova?   /  Odgovor
339 - Poljoprivredna politika Europske Unije   /  Odgovor
339 - Problematini kupci i pogreke u odnosu s kupcima   /  Odgovor
339 - Raskid ugovora o leasingu   /  Odgovor
339 - Regionalni trgovinski sporazumi i WTO   /  Odgovor
339 - Ruralni turizam i EU fondovi   /  Odgovor
339 - Sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala u Europskoj Uniji   /  Odgovor
339 - Specifinosti istraivanja trita usluga   /  Odgovor
339 - Trgovina - samostalna gospodarska djelatnost   /  Odgovor
339 - Trite   /  Odgovor
339 - Trite   /  Odgovor
339 - Ugovori o slobodnoj trgovini   /  Odgovor
339 - Uloga uvoza i izvoza roba u platnoj bilanci RH od 2000.-2015.   /  Odgovor
339 - Urbani razvoj i urbane politike   /  Odgovor
339 - Utjecaj globalizacije na Europsku Uniju   /  Odgovor
339 - Utjecaj globalizacije na investicije ( ulaganja )   /  Odgovor
339 - Uvozni i izvozni poslovi   /  Odgovor
339 - Vanjskotrgovinska razmjena BB-a   /  Odgovor
339 - Zatita potroaa   /  Odgovor
339 - Zatita potroaa   /  Odgovor
339 - Zatita potroaa u RH   /  Odgovor
339 - Zatita potroaa u RH   /  Odgovor
339(091) - Povijesni razvoj trgovine   /  Odgovor
339, 327, 336 - Fiskalna politika Europske unije   /  Odgovor
339, 338(497.5) - Trgovina u RH   /  Odgovor
34 - Akti vlade RH   /  Odgovor
34 - Alternativni naini rjeavanja radnih sporova u RH   /  Odgovor
34 - Izuzimanje djece iz obitelji u meunarodnim predmetima   /  Odgovor
34 - Izuzimanje djece iz obitelji u meunarodnim predmetima   /  Odgovor
34 - Kazna zatvora   /  Odgovor
34 - Obiteljska mirovina   /  Odgovor
34 - Otvoreni postupak javne nabave   /  Odgovor
34 - Postupak zasnivanja posvojenja djeteta   /  Odgovor
34 - Pravni sustav EU i njegovi uinci u nacionalnom pravu   /  Odgovor
34 - Psihosocijalni rizici i stres na radu u menuarodnio, europskom i nacionalnom okruenju   /  Odgovor
34 - Rjeenje o brisanju iz registra - obrt   /  Odgovor
34 - Runi zalog u rimskom i suvremenom pravu   /  Odgovor
34 - Slubena osoba u upravnom postupku   /  Odgovor
34 - Specifina prava zaposlenih oeva na temelju roditeljstva   /  Odgovor
34 - Subjekti u javnom sektoru   /  Odgovor
34 - Temeljna prava i slobode u Eu i Hrvatskoj - paralela   /  Odgovor
34 - Ustavni sud Republike Hrvatske   /  Odgovor
34(37) - Emptio venditio u rimskom pravu   /  Odgovor
34(497.5) - Javne oporuke   /  Odgovor
34(497.5) - Odgovornost za pravne i materijalne nedostatke stvari   /  Odgovor
34(497.5) - Pravni posao: oporuka, darivanje   /  Odgovor
34(497.5) - Pravo vlasnitva   /  Odgovor
340 - Kauzalni pravni ugovori   /  Odgovor
340 - Korulanski kodeks   /  Odgovor
340 - Organizacija vlasti prema ustavu SFRJ i SRH iz 1974   /  Odgovor
341 - Mjerodavno pravo za ugovorne odnose s elementima inozemnosti   /  Odgovor
341 - Sud Europske Unije i postupci pred Sudom   /  Odgovor
342 - Koncesije na pomorsko dobro   /  Odgovor
342 - Tajnost podataka u arhivskoj grai   /  Odgovor
342.4 - Meki ili kruti ustav   /  Odgovor
342; 61 - Zatita osobnih podataka pacijenata i lijenika tajna   /  Odgovor
343 - Ispitivanje ranjivih svjedoka u kaznenom postupku   /  Odgovor
343 - Kazneno djelo tekog ubojstva   /  Odgovor
343 - Kriminalistika obiljeja poinitelja imovinskih delikata   /  Odgovor
343 - Mjere opreza i osiguranja nazonosti okrivljenika   /  Odgovor
343 - Profiliranje profesionalnog ubojice   /  Odgovor
343 - Prostitucija   /  Odgovor
343 - Raunalna forenzika   /  Odgovor
343 - Sankcije   /  Odgovor
343 - Tretman poinitelja ubojstava   /  Odgovor
343 - Zatita novca od krivotvorenja   /  Odgovor
343 - Znaaj forenzike psihijatrije u otkrivanju i dokazivanju kaznenih djela   /  Odgovor
347 - Drutvo osoba i drutvo kapitala   /  Odgovor
347 - Nekretnine kao objekti graansko pravnih odnosa   /  Odgovor
347 - Nekretnine kao objekti graansko pravnih odnosa   /  Odgovor
347 - Obiteljsko pravo   /  Odgovor
347 - Pojam rizika i njegov prijelaz kod kupoprodaje i drugih ugovora   /  Odgovor
347 - Povijesni pregled nasljednog prava u RH   /  Odgovor
347 - Povreda prava osobnosti ugovorna i izvanugovorna odgovornost   /  Odgovor
347 - Pravo drutava s ogranienom odgovornou   /  Odgovor
347 - Pravo na privatnost   /  Odgovor
347 - Steaj   /  Odgovor
347 - Tajna trgovaka drutva   /  Odgovor
347 - Tajno drutvo   /  Odgovor
347 - Temeljne znaajke d.o.o.   /  Odgovor
347 - Temeljne znaajke d.o.o-a   /  Odgovor
347 - Temeljni kapital   /  Odgovor
347 - Trgovaka drutva i zaklade   /  Odgovor
347 - Trgovaka drutva javnog sektora   /  Odgovor
347 - Ugovor o djelu   /  Odgovor
347 - Vrsta i oblici pravnih poslova   /  Odgovor
349.2 - Obveze prema fizikim osobama s kojima nije zasnovan radni odnos   /  Odgovor
349.2 - Obveze prema fizikim osobama s kojima nije zasnovan radni odnos   /  Odgovor
349.2 - Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu   /  Odgovor
349.2 - Prestanak dravne slube   /  Odgovor
349.2 - Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem u javnom zdravstvu   /  Odgovor
349.2, 331.1 - Nadlenost sudstva u zabrani trajka   /  Odgovor
35 - Identifikacija i alokacija rizika u projektima javno-privatnog partnerstva   /  Odgovor
35 - Identifikacija i alokacija rizika u projektima javno-privatnog partnerstva   /  Odgovor
35 - Javne slube s naglaskom na komunalne djelatnosti   /  Odgovor
35 - Nadzor u upravi   /  Odgovor
35 - Organizacija i rukovoenje u dravnim tijelima   /  Odgovor
35 - Siguronosne procedure u poduzeima   /  Odgovor
35 - Sociologija vojske i rata i BiH   /  Odgovor
35 - Sociologija vojske i rata i BiH   /  Odgovor
351 - Alarmni ureaji   /  Odgovor
351 - Policijski slubenici - pregpvarai   /  Odgovor
351 - Tehnika i fizika sigurnost poslovnih objekata   /  Odgovor
351:17 - Etika pitanja povezana s postupanjem policije   /  Odgovor
352/254 - Lokalni porezi i analiza njihove strukture   /  Odgovor
352/254 - Lokalni porezi u RH   /  Odgovor
352/254 - Poslovne, poduzetnike, gospodarske, industrijske zone u RH   /  Odgovor
352/354 - Lokalna i regionalna samouprava u RH   /  Odgovor
355 - Bjelovar u Domovinskom ratu   /  Odgovor
355 - Izgraenost sustava nacionalne sigurnosti u nedovoljno razvijenim zemljama   /  Odgovor
355.01 - J. Mengele   /  Odgovor
355.45(497.5) - Bjelovar u Domovinskom ratu   /  Odgovor
355.45(497.5) - Dan Grada Bjelovara - sjeanje na Domovinski rat   /  Odgovor
355.45(497.5) - Daruvar u razdoblju 1991. -1995.   /  Odgovor
355.45(497.5) - Oslobodilake akcije HV-a 1991. u zapadnoj Slavoniji   /  Odgovor
36 - Asimetrija informacija u zdravstvenom osiguranju   /  Odgovor
36 - Aspekti ivota osoba s intelektualnim tekoama   /  Odgovor
36 - Barijere osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Biti dijete osobe s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Dobroinstvo   /  Odgovor
36 - Dobroinstvo   /  Odgovor
36 - Grupni pristup u radu osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Industrija osiguranja   /  Odgovor
36 - institualizacija i deinstitualizacija osoba s posebnim potrebama   /  Odgovor
36 - Institucionalizacija i deinstitucionalizacija osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Invaliditet u razliitim drutvima   /  Odgovor
36 - Invaliditet u razliitim drutvima - razlike   /  Odgovor
36 - Izvori formalne podrke osobama s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Javne politike usmjerene prema suzbijanju rodnog nasilja na europskoj razini ( EU )   /  Odgovor
36 - Mirovinski i zdravstveni sustav osiguranja u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
36 - Mladost i invaliditet   /  Odgovor
36 - Modeli invaliditeta   /  Odgovor
36 - Nasilje   /  Odgovor
36 - Neformalna podrka obitelji osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Obiteljsko pravna mjera nadzor nad izvravanjem roditeljske skrbi   /  Odgovor
36 - Obvezna osiguranja u zranom prometu   /  Odgovor
36 - Osiguranje - povijest, razvoj, osnovni pojmovi   /  Odgovor
36 - Osiguranje rizika u vanjskoj trgovini tehnika   /  Odgovor
36 - Osnaivanje osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Osnaivanje osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Osobe s invaliditetom kao rtve nasilja   /  Odgovor
36 - Osobe s invaliditetom kao rtve nasilja   /  Odgovor
36 - Osobe s invaliditetom kao rtve nasilja   /  Odgovor
36 - Poimanje invaliditeta: to nas ui suvremeno drutvo   /  Odgovor
36 - Pokazatelji ukljuenosti u zajednicu osoba s invaliditetom. Moe li im se vjerovati?   /  Odgovor
36 - Problem asimetrije informacija u osiguranju u automobilskoj industriji   /  Odgovor
36 - Rizici i osiguranje od rizika i izvrenje vanjskotrgovinskih poslova   /  Odgovor
36 - Slobodno vrijeme kao aspekt ivota osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Slobodno vrijeme kao aspekt ivota sosoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Slobodno vrijeme osoba s tjelesnim invaliditetom   /  Odgovor
36 - Socijalne inovacije usmjerene na straije osobe (komparativna analiza Esping-Andersonova tipologija)   /  Odgovor
36 - Socijalne inovacije usmjerene na strije osobe (komparativna analiza Esping-Andersonova tipologija)   /  Odgovor
36 - Socijalni rad s osobama s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Stigma invaliditeta   /  Odgovor
36 - Stigmatizacija invaliditeta   /  Odgovor
36 - Uloga organizacija civilnog drutva u promicanju reproduktivnih prava ena s intelektualnim potekoama   /  Odgovor
36 - Uloga socijalnog radnika u procesu hospitalizacije bez pristanka osoba oboljelih od shizofrenije   /  Odgovor
36 - ivot osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - ivot u inkluziji osoba s posebnim potrebama   /  Odgovor
36 - ivotno i neivotno osiguranje te osiguravajua drutva   /  Odgovor
36 - ivotno osiguranje   /  Odgovor
36(497.5) - Aspekti ivota osoba s oteenjem govorno-glasovne komunikacije   /  Odgovor
36(497.5) - Aspekti ivota osoba s oteenjem sluha   /  Odgovor
36(497.5) - Aspekti ivota osoba s oteenjem sredinjeg ivanog, lokomotornog i perifernog sustava   /  Odgovor
37 - Albert Bandura i uenje po modelu   /  Odgovor
37 - Cyberbulling   /  Odgovor
37 - Financiranje visokog kolstva u RH   /  Odgovor
37 - Fiziko kanjavanje djece   /  Odgovor
37 - Kljune kompetencije uitelja - pretpostavke za ostvarivanje suvremene nastave   /  Odgovor
37 - Obrazovna reforma u medijskom sustavu   /  Odgovor
37 - Odgojiteljska profesija   /  Odgovor
37 - Poetno opismenjavanje na hrvatskom jeziku u prvoj polovici 19. stoljea   /  Odgovor
37 - Povezanost gledanja crtanih filmova s djejim ponaanjem   /  Odgovor
37 - Primjena suvremene tehnologije i inovacija u obrazovanju   /  Odgovor
37 - Stavovi nastavnika i uenika o odrivom razvoju   /  Odgovor
37 - kola i roditelj   /  Odgovor
37 - Upravljanje komunikacijom u razredu   /  Odgovor
37 - Utjecaj interneta na edukaciju   /  Odgovor
37(091) - Ljudevit Modec ( kolstvo 19. st. )   /  Odgovor
37.013 - Alternativne kole   /  Odgovor
37.013 - Poloaj djeteta u obitelji i drutvu   /  Odgovor
37.013 - Radna pedagogija   /  Odgovor
37.013 - Socio-ekonomski odnos djece u Waldorfskoj koli   /  Odgovor
37.014 - Interkulturalne kompetencije nastavnika   /  Odgovor
37.014 - Interkulturalne kompetencije nastavnika   /  Odgovor
37.015.3 - Emocionalna inteligencija u prijenosu znanja   /  Odgovor
37.015.3 - Spolne razlike u uenju   /  Odgovor
37.018 - Odnosi meu djecom u razredu   /  Odgovor
37.018 - Stilovi odgoja djeteta   /  Odgovor
37.018 - Stilovi odgoja djeteta   /  Odgovor
37.018 - Suradnja odgojitelja i roditelja   /  Odgovor
37.018 - Suradnja odgojitelja i roditelja   /  Odgovor
371 - Cjeloivotno obrazovanje odraslih   /  Odgovor
371 - Jezine djelatnosti u nastavi jezika : itanje i pisanje   /  Odgovor
371 - Kvaliteta kao strateki cilj obrazovanja u RH   /  Odgovor
371 - Organizacijski oblici rada u predkolskom odgoju   /  Odgovor
371 - Primjena e-uenja u nastavi   /  Odgovor
371 - Razini i zatitni imbenici u kolskom okruenju   /  Odgovor
371 - Smjernice za oblikovanje nastavnih materijala u predmetu Informatika u osnovnim kolama   /  Odgovor
371 - Stavovi odgajatelja Bjelovarsko-bilogorske upanije prema cjeloivotnom obrazovanju   /  Odgovor
371 - Usporedba hrvatskog kolstva sa kolstvom u Njemakoj   /  Odgovor
371.2 - E-learning i podruja u kojima djeluje   /  Odgovor
371.3 - itateljski interesi uenika treih i etvrtih razreda osnovne kole   /  Odgovor
371.3 - Disciplina u razredu   /  Odgovor
371.3 - Formativno vrednovanje nastave jezinog izraavanja   /  Odgovor
371.3 - Heuristika metoda u nastavi knjievnosti   /  Odgovor
371.3 - Poticanje i razvijanje socijalne kompetencije kod djece   /  Odgovor
371.3 - Stilovi uenja   /  Odgovor
371.3 - Sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj   /  Odgovor
371.3 - Vrednovanje   /  Odgovor
371.3:78 - Glazba, pokret i ples u primarnom obrazovanju   /  Odgovor
371.3:78 - Primjena osnova vokalne tehnike u primarnom obrazovanju   /  Odgovor
371.3:80/82 - Antun Gustav Mato (izbor iz lirike)   /  Odgovor
371.3:80/82 - Hrvatski jezik u nastavi   /  Odgovor
371.3:80/82 - Primjena pravopisnih znanja uenika etvrtog razreda s obzirom na izloenost sadraju u udbenicima hrvatskog jezika   /  Odgovor
372.3 - Modaliteti suradnje obitelji i vrtia   /  Odgovor
372.3 - Organizacija poticajnog prostora u vrtiu   /  Odgovor
372.3 - Organizacija poticajnog prostora u vrtiu   /  Odgovor
372.3 - Razlika izmeu tradicionalnih i Montessori vrtia/programa   /  Odgovor
372.3 - Razvoj djetetove slike o sebi   /  Odgovor
372.3 - Uloga odgajatelja u poticanju razvoja djece i predkolske dobi   /  Odgovor
372.3 - Zadovoljstvo zdravstvenim odgojem( sadrajem i izvoenjem) uenika i nastavnika srednjih kola   /  Odgovor
373.2 - Rana pismenost   /  Odgovor
373.2 - Stavovi roditelja o upisu djece u jaslice i vrti   /  Odgovor
373.2 - Suradnja s roditeljima u predkolskoj ustanovi   /  Odgovor
373.2 - Timski rad u vrtiu   /  Odgovor
373.2 - Uloga odgojitelja u provoenju programa predkole   /  Odgovor
374 - Koritenje tehnologije u staroj ivotnoj dobi   /  Odgovor
374.7 - Obrazovanje odraslih u RH   /  Odgovor
374.7 - Poslovno odluivanje u obrazovnim institucijama   /  Odgovor
376 - Barijere na koje nailaze osobe oteena sluha   /  Odgovor
376 - Barijere osoba s oteenim sluhom   /  Odgovor
376 - Dislalija   /  Odgovor
376 - Djeca s tekoama u razvoju   /  Odgovor
376 - Hiperaktivni uenici   /  Odgovor
376 - Inkluzija i integracija djece s tekoama u uenju, u kolstvu   /  Odgovor
376 - Integracija djece s potekoama u razvoju   /  Odgovor
376 - Integriranje uenika sa cerebralnom paralizom u normalnu razredne odjele   /  Odgovor
376 - Mentalno zdravlje uenika s tekoama u razvoju   /  Odgovor
376 - Podrka djetetu s tekoama - obitelj i predkolska ustanova   /  Odgovor
376 - Prilagoeni programi, individualizirani programi, programi za rad s nadarenim uenicima   /  Odgovor
376 - Prisutnost mjesnih znaajki u djece s ugraenom umjetnom punicom   /  Odgovor
376 - Samoprocjena kompetencija studenata uiteljskog studija u Republici Hrvatskoj za rad s uenicima s tekoama u razvoju   /  Odgovor
376 - Samozbrinjavanje osoba s intelektualnim potekoama   /  Odgovor
376 - Svakodnevna komunikacija s gluhim osobama   /  Odgovor
376 - Uloga roditelja u zbrinjavanju osoba s tjelesnim invaliditetom   /  Odgovor
376 - Znanja i stavovi uenika srednjih kola o osobama s autistinim poremeajem   /  Odgovor
376 - ivotno osposobljavanje i obrazovanje osoba s intelektualnim tekoama   /  Odgovor
39 - aj u Engleskoj/Britaniji   /  Odgovor
39 - Djeji folklor   /  Odgovor
39 - Folklor Bilogore   /  Odgovor
39 - Folklor i narodni obiaji bjelovarsko-bilogorskog kraja   /  Odgovor
39 - Komunikacija odjeom   /  Odgovor
39 - Muki kaput nekad i sad   /  Odgovor
39 - Nakit   /  Odgovor
39 - Narodna nonja Bilogore   /  Odgovor
39 - Narodna nonja Bilogore   /  Odgovor
39 - Narodni obiaji u kojima se koristi pucanje iz vatrenog oruja   /  Odgovor
39 - Nematerijalna kulturna batina   /  Odgovor
39 - Povijest licitarskog obrta u bjelovarskom kraju   /  Odgovor
39 - Povijest odijevanja u secesiji ( drutvene prilike u secesiji )   /  Odgovor
39 - Praznovjerje, agrarni mitovi, narodni obiaji, izreke i prie o nastanku mjesta u BB   /  Odgovor
39 - Radovi Zvonimira Lovrenevia   /  Odgovor
39 - pancirfest i konkurentni festivali   /  Odgovor
39 - Vrste rukava   /  Odgovor
39 - Zaviajna batina Bjelovarsko-bilogorske upanije   /  Odgovor
392 - Obiaji uskrnjeg doba   /  Odgovor
657 ; 339 - Raunovodstveni informacijski sustav u funkciji upravljanja zaliha u trgovini na malo   /  Odgovor