Banner
Gradska knjižnica grada Donjeg Miholjca

Milan Ivšić

Milan Ivšić
Rođen: 28.01.1887. Wikipedia
(Orahovica, HRV)
Umro: 06.02.1972.
Opis:Ekonomist i sociolog
Izvor:Web Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dr. Milan Ivšić, ekonomista i sociolog, rođen je 1887. u Orahovici.
Gimnaziju je pohađao u Požegi i Zagrebu.
Teološki fakultet završio je u Zagrebu.
Postavljen je za kapelana u Feričancima 1911.
Godine 1913. postaje kapelan u Vrbovcu.
Nakon studijskog usavršavanja u Njemačkoj, Nizozemskoj, Belgiji, Francuskoj i Švicarskoj (1913-1914) imenovan je glavnim tajnikom Hrvatskog katoličkog narodnog saveza u sklopu kojeg organizira Seljačke socijalne tečajeve.
Uređuje radnički list Glas naroda te surađuje u Katoličkom listu.
U ratnim godinama (1914-1918) kao vojni svećenik boravi na frontovima Rusije, Srbije i Rumunjske.
U poratnom razdoblju djeluje u Narodnom vijeću i Hrvatskom katoličkom narodnom savezu.
Godine 1920. imenovan je sveučilišnim nastavnikom sociologije na Teološkom fakultetu u Zagrebu.
Usavršava se u Parizu na Sorbonni i Slobodnoj školi političkih nauka.
Objavio je studiju ˝La reforme agraire en Yugoslavie˝.
Izradio je tezu s naslovom ˝Zadrugarstvo˝.
U Parizu je stekao doktorat prava, političkih i ekonomskih znanosti.
Kao nastavnik Teološkog fakulteta radi od 1924. godine.
Godine 1925. imenovan je profesorom Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu za predmet Politička ekonomija, a u razdoblju 1939. do 1942. i za predmet Sociologija.
U ˝Revue Economique et Financiere˝ objavio je nekoliko studija o našoj poljoprivredi.
1926. publicirao je značajnu studiju pod naslovom ˝Les problems agraries en Yugoslavie˝.
Na Pravnom fakultetu u Zagrebu predavao je predmet Politička ekonomija u razdoblju 1936. do 1940.
Prema Ivšićevim predavanjima izdane su 1939. godine skripte: Doktrine političke ekonomije i Politička ekonomija I. i II. dio.
U proljeće 1945.g. udaljen je sa Sveučilišta.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.