Banner
Knjižnica i čitaonica grada Preloga

Ferdinand Inkey

Ferdinand Inkey
Ferdinand baron Inkey Pallinski
Rođen: 1829 Wikipedia
(Rasinja, HRV)
Umro: 1890
Opis:Kandidat za bana

Ferdinand baron Inkey Pallinski (Rasinja, 1829. - 1890.) je bio zastupnik u Hrvatskom i Ugarskom saboru, kandidat za bana.

Školovao se u Beču (Therresianumu), studirao pravo, a u vojnoj službi je postigao čin husarskog natporučnika.
Nakon 1849. preuzeo je upravljanje porodičnim posjedima.
U saboru je 1861. zastupao kotar Koprivnica, a 1868 .- 1871. kotar Ludbreg, bio je i zastupnik 1872. - 1875. kao vladin predloženik.
Godine 1875. podijeljeno mu je baronatstvo.
U Hrvatskom saboru je 1881. bio aktivan kao član odbora za trgovinu, obrt, komunikacije i javne radove, a iste je godin izabran i kao zastupnik u zajedničkom Hrvatsko-ugarskom saboru.
Bio je kandidat za hrvatskog bana 1883. godine, a 1884. zastupnik Hrvatske u Gornjoj kući Ugarskog sabora.
Posljednji put zastupnik u Hrvatskom saboru je bio od 1887. do smrti kao virilista.
Studirao je pravo, a naslijedio je očevo imanje Rasinja.
Bio je jedan od osnivača Hrvatsko-slavonskog privrednog društva.

Ukupno: 1
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.