Banner
Knjižnica i čitaonica grada Preloga

Vjekoslav Klemen

Vjekoslav Klemen
Rođen: 10.06.1850. Wikipedia
(Varaždin, HRV)
Umro: 15.01.1913.
Mjesto djelovanja:Zagreb, Grubišno Polje
Opis:Učitelj i publicist

(Varaždin, 10.VI. 1850. - Grubišno Polje, 15. I. 1913.); učitelj i publicist

U Zagrebu 1871. završio preparandiju te od 1872. do kraja života službovao kao učitelj i ravnajući učitelj u Grubišnom Polju.
Radi unapređenja seoskoga gospodarstva predlagao uvođenje gospodarskih škola i pučkih učionica s poukom u poljodjelstvu, uz obavezan polazak i polaganje završnih ispita (˝Napredak˝, 1882, 1892), a u ˝Učiteljskom glasniku˝ - kojega je 1899. osnivač i urednik - 1900. pisao o nepovoljnu materijalnom položaju seoskih učitelja i potrebi izjednačavanja s gradskima te u poučnim člancima preporučivao primjenu svjetonazora. J.
Biničkoga u nastavi zemljopisa.
Zauzimao se za osnutak učiteljske štedionice, potkraj stoljeća utemeljio Učiteljsko ilovsko društvo za grubišnopoljski i garešnički kotar, a 1906. u Grubišnom Polju Sveopću učiteljsku štednu i posmrtnu zadrugu ˝Danica˝.
Istaknuvši značenje obitelji u odgoju, roditeljima je - napose na selu - namijenio prosvjetnu knjižicu ˝Obiteljska sreća˝ (Križevci 1902), sa savjetima prema kršćanskim načelima.
Skupio je prigodne javne govore i sa svojim ih tekstovima dao tiskati kao priručnik za govornike (˝Prigodni govori.˝ Bjelovar 1888), priredio ˝Pjesmaricu crkvenih nabožnih pjesama˝ (Bjelovar, 1891), pisao igrokaze, prigodne pjesme i priče (˝Učitelj i njegova zaručnica˝.
Zagreb 1894; ˝Božićnica ili Isusovo narođenje˝.
Zagreb 1898; ˝I pobjeda će biti naša˝.
Grubišno Polje 1909).
U vlastitoj je nakladi 1900. u Zagrebu izdao ˝Veliki učiteljski kalendar sa šematizmom pučkoga učiteljstva Hrvatske, Slavnije, Bosne i Hercegovine˝.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.