Banner
Point d.o.o.

Prim. dr. Gustav PIASEK

Prim. dr. Gustav PIASEK
Rođen: 11.08.1925.
(Veliki Grđevac, HRV)
Umro: 05.09.2007.
Mjesto djelovanja:Veliki Grđevac
Opis:Specijalist medicine rada i povjesničar medicine
Jezik:hrvatski
Izvor:Hrčak : Nekrolog, Prim. dr. Vladimir Dugački

Prim. Dr. GUSTAV PIASEK
(1925.–2007.)

Mjesto djelovanja: Glina, Zlatar, Varaždin, Novi Marof, Konjščina
Rođen je 11. kolovoza 1925. u Velikom Grđevcu kraj Bjelovara, a klasičnu je gimnaziju završio 1944. u Zagrebu.
Iste se godine upisao na zagrebački Medicinski fakultet, no ubrzo je morao prekinuti studij zbog mobilizacije u hrvatsko domobranstvo.
Nakon rata nastavlja studij te je diplomirao 1951. u generaciji Mirka Dražena Grmeka i drugih liječnika koji su ostavili trajan obol hrvatskoj medicini.
Radio je kao liječnik opće prakse u Glini i Zlataru, a opredijelivši se za medicinu rada, nakon četveromjesečnog tečaja pri Centralnome higijenskom zavodu stječe 1957. diplomu tvorničkog liječnika.
Od. 1958. bio je ravnatelj kotarske zdravstvene stanice u Novome Marofu, šef sanitarne inspekcije u Varaždinu, ravnatelj zdravstvene stanice u Konjščini.
Završivši 1964. specijalizaciju iz medicine rada osniva u Konjščini prvi Dispanzer za medicinu rada u tom kraju.
Godine 1969.–70. ravnatelj je Doma narodnog zdravlja u Zlataru, a potom zamjenik i pomoćnik ravnatelja Medicinskog centra u Varaždinu.
Od 1976. do umirovljenja 1991. vodio je Dispanzer za medicinu rada u Varaždinu.
Napose se bavio profesionalnim bolestima i prevencijom profesionalnog traumatizma radnika.
Uza svoje stručne poslove, prim. Piasek se kao poliglot i čovjek široka obrazovanja istaknuo kao neumoran istraživač povijesti zdravstva Varaždina i Varaždinske županije.
Napose je obrađivao varaždinske liječnike i primalje u prošlosti, hospitale i bolnice, ljekarne, epidemije i javno zdravstvo, komunalne, sanitarne i socijalne prilike u varaždinskom kraju, a posebice početke brige za higijenu rada.
Objavio je 60-ak znanstvenih i stručnih radova u medicinskim i kulturno-povijesnim časopisima (Acta medicorum, Liječnički vjesnik, Arhiv za medicinu rada i toksikologiju, Medicus, Hrvatski časopis za javno zdravstvo, Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, Kaj, Hrvatski sjever, Varaždinski godišnjak, Novi omanut, Marulić i dr.) te oko 370 novinskih članaka u periodičkom tisku (Varaždinske vijesti).
Tome valja pridodati i niz javnih predavanja u Hrvatskome liječničkom zboru, Matici Hrvatskoj (bio je predsjednik Nadzornog odbora Ogranka Matice u Varaždinu) te na radiju i televiziji.
Obrađivao je i druge kulturno-povijesne teme kao varaždinsko groblje, požare u Varaždinu, sajmove, ulogu Židova i Čeha u starom Varaždinu i dr.
Posebno mu se ističe knjiga Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća (1996. u izdanju HAZU-a), koja je likovno nadopunjena reprezentativnom fotomonografijom Zdravstvo Varaždina (2003.).
Nije, na žalost, dočekao objavljivanje svoje treće knjige o povijesti rodnog mu Velikoga Grđevca.
Dobitnik je niza priznanja i odličja, među kojima se ističe Srebrni orden za zasluge Republike Austrije i Medalja grada Varaždina, no nadasve će ostati trajno zabilježen u “zlatnoj knjizi” istaknutih varaždinskih građana, a za hrvatsku povijest medicine njegov odlazak znači trajan gubitak.

Ukupno: 47
Zagreb : [s.n.], 1975. -
614 PIASE bol
614 PIA B
Dostupno
Varaždin : [s.n.], 1977. -
61 PIASE dra
61 PIA DR
Dostupno
Zagreb : [s.n.], 2005. -
886.2 PIASE gos
886.2 PIA G
Dostupno
Varaždin : [s.n.], 1975. -
61 PIASE iva
61 PIA I
Dostupno
Zagreb : Matica hrvatska, 1994. -
613 PIA M
613 PIASE medr
Dostupno
Varaždin : Gradski muzej Varaždin, 1988. -
61(091) PIASE nek
61(091) PIA NE
Dostupno
Varaždin : Ogranak Matice hrvatske Varaždin, 1994. -
61(091) PIA PR
61(091) PIASE pri
Dostupno
Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2006. -
614 PIASE tra
614 PIA T
Dostupno
Varaždin : Državni arhiv u Varaždinu ; Varaždinske Toplice : ˝Tonimir˝ ; 2003. (Varaždinske Toplice : ˝Tonimir˝). -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica / ˝Tonimir˝, Varaždinske Toplice ; knj. 6)
614 PIASE zdr
Dostupno
Varaždin : HAZU, Zavod za znanstveni rad Varaždin, 1996. -
(Posebna izdanja / HAZU ; knj 7)
614 PIASE zdrv
Dostupno
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.
Autor teksta
 • Zdravstvo Varaždina do konca 19 stoljeća
 • Horvatičina kuća
 • Gospodine i gospodski sine
 • Veliki Grđevac : povijest i sjećanja
 • Prilog povijesti Franjevačke ljekarne u Varaždinu
 • Tradicija hospitala (ksenodohija) u Varaždinu
 • Svečana akademija povodom stote obljetnice Zbora liječnika Hrvatske i 73. godišnjice osnutka ˝Varaždinskog liječničkog društva˝. Referati: Ivan Begović: Varaždinsko liječničko društvo. Gustav Piasek: Liječnici i zdravstvo Varaždina i okolice do osnutka Zbora liječnika Hrvatske. -
 • Rasprava županije varaždinske o predstavci Zbora liječnika Hrvatske radi statuta o umirovljenju općinskih liječnika
 • Varaždinsko zdravstvo u 17. stoljeću
 • Odgovor gradskog fizika dr. Bernarda Vilima Mullera gradskom magistratu u povodu jednog porođajnog zahvata varaždinskog liječnika dr. Josipa Mlinarića
 • Žene i medicinsko umijeće - povijesni ogled = Woman and medical skill - historic view
 • Primalje i primaljstvo Varaždina u drugoj polovici osamnaestog i u devetnaestom stoljeću
 • Nekoliko podataka o bolnicama Varaždinske županije u prošlosti
 • Djelovanje varaždinskih liječnika na prijelazu XVIII. u XIX. stoljeće
 • Zaštita na radu : promet otrova u zakonodavstvu XIX. i početkom XX stoljeća u Hrvatskoj
 • Služba medicine rada u suvremenoj industriji
 • Razvoj djelatnosti medicine rada u Varaždinu = Development of industrial medicine in Varaždin
 • Bolnica ˝Saluti˝ u Novom Marofu
 • Doprinos varaždinskih liječnika medicinskoj publicistici do osnutka ˝Liječničkog vjesnika˝
 • Fenomen neodazivanja zdrastvenih radnika koji rade s izvorima ionizirajućih zračenja na redovite obvezatne preglede
 • Prilog poznavanju javnozdrastvenih i socijalnih prilika Varaždina u drugoj polovici 19. stoljeća
 • Medicina rada-nasljeđe, sadašnjost, budućnost
 • Molba varaždinskog ljekarnika Teodora Fodora za odobrenje otvaranja ljekarne 1836.
 • Naziv magister u poviesti zdravstva
 • Prilog poznavanju zdrastvenog stanja stanovništva varaždinske županije početkom XX stoljeća s posebnim osvrtom na pojavu nekih zaraznih bolesti
 • Nekoliko povijesnih podataka o Židovima u Varaždinu
 • Prilog proučavanju razvoja zdrastvenog osiguranja u Varaždinu s posebnim osvrtom na prve godine rada Okružne blagajne
 • Zdravstvo Varaždina u proteklih 800 godina : uvodnik
 • Nuzzvanja i posebni interesi starih varaždinskih liječnika = secondary jobs and special interests of physisians in Varaždin in the past
 • Rasprava u Hrvatskom saboru 1906. godine o potrebi školskog liječnika
 • Opažanja Ivana Krstitelja Lalanguea na tragu ideja moderne medicine rada u Hrvatskoj
 • Javna gradska bolnica Franje Josipa I u Varaždinu
 • Hospitali i razvoj bolničke djelatnosti u Varaždinu
 • Dragutin (Karl) Schwarz
 • Djelatnost nekih varaždinskih liječnika oko zbrinjavanja radnika i defektnih osoba u prošlosti
 • Ivan Krstitelj Lalangue
 • Antun Dominik de Grassi : [Varaždinski županijski fizik]
 • Povodom dviju stoobljetnica Varaždina i bivše Varaždinske županije = Two 100 anniverseries of Varaždin and the former district of Varaždin
 • Razvoj medicine rada u Varaždinu : od ideje do ostvarenja
 • [Osamdeset] 80 godina dozvole rada liječnicima u Hrvatskoj = 80 years of work permit to female psysicians in Croatia
 • Povijesni razvoj medicine = Historical development of occupational medicine
 • Organizacija prethodnog zdrastvenog pregleda
 • O organizaciji obaveznog zdrastvenog periodičkog pregleda radnika
 • Kratak prikaz jedne epidemije parotitisa
 • In memoriam : Dr. Ivan Hercezi (27.X.1819-9.II.1978)
 • Neki podaci o kugi u Varaždinu i okolici od 16. do 18. stoljeća
 • Stota obljetnica Opće javne gradske bolnice u Varaždinu : 1898.-1998.
 • ČETRDESETA obljetnica dječjeg odjela Opće bolnice Varaždin : 1959.-1999.
 • Metelwin Copyright

  Metelwin AI Technology