Banner
Point d.o.o.

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell
Rođen: 13.06.1831. Wikipedia
(Edinburgh, GBR)
Umro: 05.11.1879.
Opis:Škotski fizičar
Jezik:eng
Izvor:Wikipedia

James Clerk Maxwell (Edinburgh, 13. lipnja 1831. - Cambridge, 5. studenog 1879.), škotski fizičar.

Studirao je metematiku na Sveučilištu u Cambridgeu.
U svojemu prvome važnijem djelu pokazao je da se Sartunov prsten mora sastojati od sitnih čestica tvari.
Zatim se bavio kinetičkom teorijom plinova i statističkom fizikom.
U tom je području otkrio zakonitosti epohalnog značenja.
Godine 1864. razvio je teoriju elektromagnetizma koja je povezala električne i magnetske pojave te predvidio postojanje elektromagnetskih valova koji se gibaju brzinom svjetlosti.
Maxwellove jednadžbe temeljni su zakoni kojima se podvrgavaju sve električne i magnetske pojave.
Godine 1888. Heinrich R. Hertzje eksperimentalno dokazao ispravnost njegovih teorija o elektromagnetskim valovima, čime se Maxwell uz Newtona te Einsteina svrstao među tri najveća mislioca u povijest fizike.

Njegova istraživanja obuhvaćaju mnoge grane fizike.
Najvažnija je elektrodinamika u kojoj je matematički formulirao Faradayeva okrića.
Napisao je jednadžbe gibanja elektromagnetnih polja (Maxwellove jednadžbe).
Teorijski je dokazao da je svjetlost elektromagnetska pojava.
Pored Ludwiga Boltzmanna i Rudolfa Claussiusa, Maxwell se smatra i osnivačem kinetičke teorije plinova. Formulirao je zakon raspodjele brzine molekula u plinu.

Ukupno: 1
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.