Banner
Point d.o.o.

Jaroslav Stuchlik

Jaroslav Stuchlik
Mjesto djelovanja:Zürich
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1914.
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Jaroslav Stuchlik

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O važnosti alkoholizma kao hereditarnog faktora kod epilepsije
Godina: 1914. Broj: 6 str. 298 -306
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pojmu psihoza
Godina: 1915. Broj: 12 str. 271 -276
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.