Banner
Point d.o.o.

Juraj Koerbler

Juraj Koerbler
Körbler
Opis:Liječnik, profesor
Izvor:Priroda 1975.
Ukupno: 3

Digitalizirani članci - Juraj Koerbler

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Klinički prilog poznavanju metode i djelovanja intrakardinalne injekcije
Godina: 1927. Broj: 9 str. 453 -459
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Klinički prilog poznavanju metode i djelovanja intrakardialne injekcije
Godina: 1927. Broj: 28 str. 1 -1
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje radijem
Godina: 1930. Broj: 11 str. 552 -556
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Terapija inoperabilnih malignih tumora
Godina: 1931. Broj: 2 str. 212 -216
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kuga u Dalmaciji godine 1783.
Godina: 1931. Broj: 4 str. 404 -411
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje raka kože i kožnih bolesti radijem
Godina: 1934. Broj: 1 str. 23 -35
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje raka kože i kožnih bolesti radijem
Godina: 1934. Broj: 14 str. 1 -3
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Radiološki problemi nauke o raku
Godina: 1937. Broj: 6 str. 259 -264
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje tumora mozga radijem
Godina: 1938. Broj: 6 str. 352 -353
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Radioaktivna vrela
Godina: 1938. Broj: 8 str. 467 -469
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Historijska lica, žrtva raka
Godina: 1938. Broj: 9 str. 578 -581
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Paracelsova terapija raka
Godina: 1938. Broj: 9 str. 581 -583
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Postanak raka kože
Godina: 1938. Broj: 11 str. 688 -691
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Problem terapije raka želuca
Godina: 1939. Broj: 8 str. 416 -418
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ishrana i rak
Godina: 1940. Broj: 8 str. 396 -399
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Fizika i medicina
Godina: 1944. Broj: 2 str. 37 -42
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Eutanazija
Godina: 1944. Broj: 3 str. 65 -66
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Utjecaj tla na pojavu raka
Godina: 1944. Broj: 6 str. 139 -144
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liečenje haemangioma radijem
Godina: 1944. Broj: 11 str. 262 -266
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Xeroderma pigmentosum kao nasljedna prekanceroza
Godina: 1944. Broj: 12 str. 278 -280
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.