Banner
Point d.o.o.

Antonija Cvijić-kassowitz

Antonija Cvijić-kassowitz
Rođenje: 16.01.1865.
(Zagreb, HRV)
Smrt: 18.12.1936.
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Spisateljica
Izvor:Znameniti i zaslužni Hrvati od 925-1925; str 52

Rodila se u Zagrebu 16. I. g. 1865.
Dovršivši u Beču svoju pedagošku naobrazbu, primila je u Zagrebu učiteljsko namještenje.
Započela svoj rad u njemačkim pedag. revijama, zatim u »Smilju«, »Napretku« i omladinskim knjižicama.
Napisala »Rukovođ za zabavište«.
Od g. 1908. pisala je u »Agr.Tagblattu«, »Agr.Zeitungu«, u »Nar.Nov.«, »Kazal. listu« i »Jut.Listu« kritične, kulturno-historičke i beletrističke članke.
Mnogo je iznesla iz staroga Zagreba.
U hrv. kazalištu izvađala se (1911.) njena »Krasuljica« i (1912.) aktovka »Demetru u pohode«, dok njemač. ferija: »Rudis Weltenfahrt« još čeka na prikazivanje.
Prevela je više opera, opereta i drama. »M.H.« nagradila je 1911. njen »Psihoprofil«, a 1919. »Lisinski u kolu Ilira«, dok je g. 1924. među redovitim edicijama štampala njenu monografiju »Franjo Ž.Kuhač.
Stari Osijek i Zagreb«. »Braća hrv.
Zmaja« izdala su god. 1924. njene »Sličice o Ivanu pl.Zajcu«.
Njene »Slavenske priče« sačinjavati će jednu omladinsku knjižnicu. »Matica Hrvatska« imenovala je svojim radnikom, »Hrv. pedag. knjiž. zbor« članom dopis., a zač. članom »Braća Hrv.Zmaja«.

Ukupno: 2
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.