Banner
Point d.o.o.

Radovan Medved

Radovan Medved
Rođenje: 09.02.1926. Wikipedia
(Zagreb, HRV)
Smrt: 11.10.2010.
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Liječnik
Izvor:Medicinski vjesnik 1-4, 2012. str. 182

Prof. dr. sc.
Radovan Medved

Prof. dr. sc.
Radovan Medved rođenje 9. veljače 1926. godine u Zagrebu, gdje je završio srednju školu.
Bio je aktivni sportaš, atletičar - kratkoprugaš (100 m) u zagrebačkom atletskom klubu ’Concordia’.
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1950. godine.
Specijalizirao je internu medicinu 1957. godine.
Doktorsku disertaciju pod naslovom ’Osjetljivost povećanog srca sportaša na pomanjkanje kisika ˝ obranio je 1961. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Godine 1950. zapošljava se kao asistent na Institutu za higijenu rada tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU) u Zagrebu, a 1952. godine u tek osnovanom Zavodu za fizičku kulturu.
Osnivač je i voditelj Odjela za sportsku medicinu te ustanove.
Godine 1959. prelazi na novoosnovanu Visoku školu za fizičku kulturu u Zagrebu.
Jedan je od osnivača Fakulteta za fizičku kulturu, današnjega Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Za docenta na predmetu Sportska medicina izabran je 1962. godine, za izvanrednoga profesora 1963., a za redovitoga profesora 1968. godine.
Obnašao je dužnost dekana Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1971. do 1973. godine, prodekana za znanost, a u više mandata bio je predstojnik Katedre za fiziologiju i patologiju.

Svojim iznimno plodnim, uspješnim i međunarodno priznatim stručnim i znanstveno istraživačkim radom dao je značajan doprinos u području preventivne kardiologije, funkcionalne kardiologije, sportske medicine i posebice sportske kardiologije i sportske traumatologije.
Godine 1953. uveo je metodu balistokardiografije u našu kardiologiju, te objavio nekoliko značajnih radova o svojstvima balistokardiograma.

Prof. dr. sc. Radovan Medved započeo je u nas razvoj i istraživanja iz područja funkcionalne dijagnostike sportaša, postavio je i uveo dijagnostičke algoritme i opremio laboratorij sportske fiziologije i dijagnostike treniranosti sportaša na Kineziološkom fakultetu naprednim aparaturama i postupcima, čime se dijagnostika u sportaša prema opremi i obučenosti kadrova tada mjerila s vrhunskim europskim centrima.
Potaknuo je razvoj podjednako sportske traumatologije i sportske kardiologije - u vrijeme kad je sportska medicina i u razvijenom svijetu bila tek u povojima, a kliničarima predstavljala tek daleko, nedovoljno zanimljivo interdisciplinarno područje.
Inicirao je i sa suradnicima izradio preporuke za preglede, mjerenja i testiranja sportaša.
...
Prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković, FECSS

Ukupno: 2

Digitalizirani članci - Radovan Medved

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Balistokardiografija
Godina: 1955. Broj: 5-07 str. 300 -307
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj WPW sindroma kod vrhunskog športaša
Godina: 1959. Broj: 9-10 str. 679 -683
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O nekim osobitostima kardiovaskulatornog sistema kod športaša i teških fizičkih radnika
Godina: 1960. Broj: 4 str. 329 -336
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Najveće do sada zapaženos sportsko srce
Godina: 1964. Broj: 7 str. 843 -848
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Normativi osnovnih antropometrijskih mjera naše školske omladine
Godina: 1964. Broj: 10 str. 1265 -1269
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Tjelesno vježbanje u prevenciji, terapiji i rehabilitaciji srčanih oboljenja
Godina: 1964. Broj: 12 str. 1499 -1507
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Noviji pogledi na povećano srce sportaša
Godina: 1968. Broj: 6 str. 507 -519
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hiperkinetski sindrom srca
Godina: 1970. Broj: 4 str. 451 -460
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prividno bolesni na srcu
Godina: 1970. Broj: 10 str. 1117 -1130
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prividna elektrokardiografska slika ishemije miokarda kod vrhunskog sportaša
Godina: 1971. Broj: 8 str. 903 -910
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Primjena elektrokardiograma s opterećenjem u detekciji latentne koronarne insuficijencije
Godina: 1974. Broj: 3 str. 157 -163
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Mjerenje i ocjena krvnog tlaka
Godina: 1974. Broj: 5 str. 304 -308
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hipertenzja u ambulantnoj praksi
Godina: 1975. Broj: 1 str. -
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Javnozdravstveno značenje fizičkog odgoja, sporta i rekreacije
Godina: 1976. Broj: 5 str. 225 -230
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Današnje mogućnosti i procjene funkcionalne i radne sposobnosti koronarnih bolesnika
Godina: 1977. Broj: 6 str. 357 -364
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.