Valentin Čebušnik

Valentin Čebušnik
Rođen: 14.02.1874.
(Samobor, HRV)
Umro: 20.10.1916.
Opis:Pisac i prevoditelj
Izvor:hbl.lzmk.hr

ČEBUŠNIK,Valentin, pisac i prevodilac (Samobor, 14.II. 1874 — Zagreb, 20. X. 1916).
Gimnaziju (1884–92) i studij bogoslovlja (1892–97) s doktoratom završio u Zagrebu.
Kapelan je u Varaždinu (1897–98), potom do 1901. duhovnik i kateheta Milosrdnica na Sv. Duhu u Zagrebu.
God. 1901–12. odgojitelj je u Nadbiskupskom sjemeništu.
Dok je bio u službi župe Sv. Marije na Dolcu (1907–11), nabavio je za crkvu vitraje i četiri oltarne slike te dao urediti pročelje i stubište na Tkalčićevu ulicu.
Začasnim papinim komornikom imenovan je 1912, a pristavom nadbiskupske blagajne 1913. — Č. je urednik i suradnik Glasnika Sv. Josipa (1901–16) i pučkog lista Istina (1908–10).
Pjesmama, pripovijetkama i esejima, religioznim i etnografskim napisima, člancima o zadrugarstvu te prijevodima s latinskog i njemačkog jezika surađivao je u Kršćanskoj školi (1900), Hrvatskoj pčeli (1903), Katoličkom listu (1903, 1906, 1912) i Općinskom upravniku (1914).
Kao dugogodišnji bilježnik Društva Sv. Jeronima širio je pučku prosvjetu, a Društvo je izdalo njegove pučke knjige i prijevode te mnoštvo članaka u kalendaru Danici.
Preveo je i izdao u dva sveska Sv. pismo Staroga i Novoga zavjeta (Zagreb 1911, 1913), uključivo do Knjige o Esteri, a treći svezak priredio u rukopisu.
Redigirao je i popratio bilješkama Evanđelja i Djela apostolska.
Uredio je i izdao Obrednik Zagrebačke nadbiskupije (Zagreb 1915) te preveo s njemačkoga životopis Sv.
Elizabete A. Stolza (Zagreb 1906).
Širio je socijalno učenje pape Lava XIII. i priređivao tečajeve za bogoslove i mlade svećenike.
U odgoju klera promicao antimodernistički pristup pape Pija X.

Ukupno: 1
1

Zagreb : Društvo sv. Jeronima, 1913. -
(Pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim ; 180)
244
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.