Banner
Point d.o.o.

Ivo Drinković

Ivo Drinković
Rođen: 27.01.1908. Wikipedia
(Šibenik, HRV)
Umro: 06.02.1990.
Opis:Ftizeolog
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

DRINKOVIĆ, Ivo, ftizeolog (Šibenik, 27. I. 1908 — Zagreb, 6.II. 1990).
Sin Mate, političara i publicista.
Gimnaziju završio u Zagrebu 1927, gdje iste godine započinje studij medicine, a nastavlja ga i diplomira na Medicinskom fakultetu u Beču 1934.
Po povratku u Zagreb volontira u Zakladnoj bolnici do 1937, kada postaje liječnik pripravnik plućnog odjela, a 1940. specijalist ftizeolog.
Za II. svjetskog rata premješten je u Plućnu bolnicu na Iriškom vijencu, 1942. mobiliziran u Hrvatsko domobranstvo, a od ožujka 1945. do siječnja 1946. u JNA.
Nakon demobilizacije vraća se na rad u zagrebačku Zakladnu bolnicu »Rebro«, a potom je iste godine izabran za asistenta Interne klinike Medicinskog fakulteta.
Zajedno s plućnim odjelom Interne klinike premješten je 1947. u Bolnicu željezničara za tuberkulozu i plućne bolesti »Jordanovac« u Zagrebu.
Kao stipendist Svjetske zdravstvene organizacije boravi 1948. u antituberkuloznim ustanovama u Leydenu i Davosu te u ftizeološkoj klinici Cochin u Parizu.
Po povratku osniva u Bolnici »Jordanovac« prvu bronhološku ambulantu, u kojoj je odgojio i usavršio velik broj pulmologa.
God. 1959. postaje docent, 1965. izvanredni profesor pneumoftizeologije Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a od 1972. do umirovljenja 1978. i ravnatelj Kliničke bolnice za plućne bolesti »Jordanovac«.
Klasičnu ftizeologiju postupno je spoznajama o brojnim drugim bolestima respiratornih organa proširio u suvremenu pulmologiju.
God. 1980. organizira i vodi prvi poslijediplomski studij pulmologije i ftizeologije.
Isticao se organizacijskim, pedagoškim i stručnim radom, posebno u području bronholoških istraživanja tuberkuloze i tumora bronha.
Objavljivao je sâm i sa suradnicima stručne i znanstvene radove u publikacijama Liječnički vjesnik (1949, 1961, 1971, 1973, 1976, 1979–80, 1985), Tuberkuloza (1950–51, 1953–54, 1956, 1959, 1963), Suvremene teme iz pneumoftizeologije (Zagreb 1962, 1963, 1966), Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1969), Plućne bolesti (1971–72, 1974–75, 1982), Saopćenja »Pliva« (1979, 1983), Zdravstvo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, 2 (Zagreb 1981), Bolovanje (Zagreb 1982), Interna medicina (Zagreb 1982), Plućne bolesti (Zagreb—Beograd 1982), Priručnik interne medicine (Zagreb 1983, 19852, 19893), Farmakoterapijski priručnik (Zagreb 19852), Teme iz pneumoftizeologije (1985/86), Novosti u farmakoterapiji (Zagreb 1986).

Ukupno: 2

Digitalizirani članci - Ivo Drinković

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Značenje bronhoskopije u dijagnostici i terapiji plućnih bolesti
Godina: 1949. Broj: 7-08 str. 215 -217
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.