Banner
Point d.o.o.

Dragutin Forenbacher

Dragutin Forenbacher
Umro: 1895
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Liječnik u zavodu za umobolne
Izvor:Liječnički vjesnik god. 1885. br.2
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Dragutin Forenbacher

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O simulaciji umobolestnih
Godina: 1885. Broj: 2 str. 17 -19
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O simulaciji umobolestnih (Nastavak)
Godina: 1885. Broj: 3 str. 33 -38
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O simulaciji umobolesti (Konac)
Godina: 1885. Broj: 5 str. 65 -66
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj hypnotizma u hystero-epileptične žene - Liečenje hypnozom te bromkalijem
Godina: 1886. Broj: 10 str. 157 -159
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Bromkali u terapiji
Godina: 1887. Broj: 11 str. 161 -165
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dva slučaja paleža, kao prilog k psychiatričko-sudbenoj praksi
Godina: 1888. Broj: 6 str. 83 -87
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dva slučaja paleža kao prilog k sudbenoj psychiatričkoj praksi
Godina: 1888. Broj: 10 str. 147 -149
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Syphillis u moždjanih (Lues cerebralis)
Godina: 1890. Broj: 2 str. 25 -27
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Syphillis u moždjanih (Lues cerebralis)
Godina: 1890. Broj: 3 str. 37 -39
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Syphillis u moždjanih (Lues cerebralis)
Godina: 1890. Broj: 4 str. 57 -59
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Syphillis u moždjanih (Lues cerebralis) (Svršetak)
Godina: 1890. Broj: 5 str. 73 -75
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O progresivnoj paralizi
Godina: 1892. Broj: 1 str. 1 -7
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O progresivnoj paralizi (Konac)
Godina: 1892. Broj: 2 str. 19 -21
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O Pellagri
Godina: 1892. Broj: 9 str. 149 -153
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O takozvanoj moralnoj ludosti (moral-insanity) osobitim obzirom na patoložki spolni nagon (sa gledišta psyhiatričko pravna)
Godina: 1893. Broj: 4 str. 49 -53
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O takozvanoj moralnoj ludosti (moral-insanity) osobitim obzirom na patoložki spolni nagon (sa gledišta psyhiatričko pravna) (Svršetak)
Godina: 1893. Broj: 5 str. 65 -69
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - redovita glavna godišnja skupština Zbora liječnika Hrvatske
Godina: 1950. Broj: 4-05 str. 190 -199
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.