Banner
Point d.o.o.

Josip Matasović

Josip Matasović
Rođen: 18.08.1892. Wikipedia
(Vrpolje, HRV)
Umro: 10.02.1962.
Opis:Kulturni povjesničar
Jezik:hrvatski
Izvor:Wikipedia

Matasović, Josip (Vrpolje, 18. kolovoza 1892. - Zagreb, 10. veljače 1962.), povjesničar i arhivist.

Gimnaziju polazio u Vinkovcima, a studij povijesti i geografije u Zagrebu, Zürichu i Beču.
Doktorirao je povijesne znanosti 1915. na sveučilištu u Beču.
Iste godine se vraća u domovinu te predaje na gimnaziji u Vinkovcima.
U toku Prvoga svjetskog rata postaje povjerenikom za čuvanje starina u Hrvatskom narodnom muzeju u Zagrebu, a od 1920. do 1924. je kustos u odjelu za umjetnost i obrt istog muzeja.
God. 1924. imenovan je docentom za povijest novoga vijeka na Filozofskom fakultetu u Skopju, gdje je izabran za izvanrednog (1925.) i redovitog (1932.) profesora.
God. 1941. postaje savjetnikom u Ministarstvu bogoštovlja i nastave NDH.
Ujedno mu je povjerena dužnost ravnatelja Državnog arhiva u Zagrebu (danas: Hrvatski državni arhiv).
Na tome mjestu je ostao do 1958. god.
Od 1943. predaje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, prvo povijest umjetnosti i kulture, a od 1946. profesorom je na katedri za pomoćne povijesne znanosti gdje je predavao do odlaska u mirovinu 1959. god.
U Zagrebu pokreće metodološki vrlo inovativan časopis Narodna starina – časopis za povijest kulture i etnografiju južnih Slovjena kojemu je bio glavni urednik (1922-1940.).
U Narodnoj starini je objavio niz zapaženih članaka iz povijesti od kojih je najpoznatiji Prilog genealogiji Patačića (1930.), Nekoji fragmenti historije XVIII. stoljeća (1931.) i Knez Lenard kaptolma zagrebačkoga kramar (1932-1935.), a zajedno s Mirkom Stanisavljevićem komentirao pisma Franje Kulmera pisana Josipu Jelačiću (1932-1934.).
Preveo je i priredio za tisak dvije knjige Imbre Ignjatovića Tkalca Uspomene iz mladosti u Hrvatskoj (1925-1926.).

Važnija djela
Iz galantnog stoljeća - Kulturnohistorijski fragmenti (1921.)
Životopis Mije Brašnića 1849-1883.
Prilog povijesti hrvatske historiografije (1922.)
Das Briege des Grafen Sermagen aus dem siebenjärigen Kriege (1923.)
Fojnička regesta (1927.)
U Vinkovcima prije jednog stoljeća – Kulturnohistorijska crtica (1937.)
Iz prošlosti Vinkovaca i Brodske pukovnije (1994.).

Ukupno: 2
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.