Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Vladimir Neumann

Vladimir Neumann
Mjesto djelovanja:Brno
Opis:Profesor
Izvor:Liječnički vjesnik 1924.
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Vladimir Neumann

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Jedan slučaj ankilostomijaze
Godina: 1934. Broj: 6 str. 254 -258
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prof. dr. Jaroslav Hlava
Godina: 1924. Broj: 12 str. 357 -360
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.