Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Ante Šercer

Ante Šercer
Rođen: 21.04.1896. Wikipedia
(Požega, HRV)
Umro: 25.06.1968.
Opis:Kirurg i profesor
Izvor:pozega-online.com, Wikipedia

Njegova je zasluga što se Klinika za uho, grlo i nos na zagrebačkom Medicinskom fakultetu razvila u znanstveno istraživački centar plastične kirurgije kao ustanova europskog ranga.
Dr Šercer je jedan od osnivača Europskog komiteta za studij otoskleroze, a od 1954. bio je glavni urednik Medicinske enciklopedije JLZ.
Objavio je oko 170 radova na hrvatskom, francuskom i njemačkom jeziku.
Umro je u Zagrebu 1968. godine.
Gimnaziju je završio u Dubrovniku, a medicinu je studirao u Grazu i Pragu.
Specijalizirao je bolesti uha, grla i nosa u Bolnici milosrdnih sestara u Zagrebu, a zatim u Pragu i Beču.
Na Otorinolaringološkoj klinici Medicinskog fakulteta u Zagrebu radi od 1920.
Poslije postaje njezinim upraviteljem i biva biran za redovnoga profesora.
Godine 1946. postavljen je za šefa Odjela za bolesti uha, grla i nosa u Bolnici milosrdnih sestara, te njegovom zaslugom taj odjel 1964. dobiva status Otorinolaringološke klinike Medicinskog fakulteta.
Eksperimentalno je dokazao da nos nije pasivna cijev koja služi za prolaz zraka nego je to aktivni i kompleksni dišni organ.
Njegova metoda prikazivanja infrastrukture nosa putem dekortikacije izazvala je pažnju u svijetu.
Među prvima u Europi bavio se operativnim liječenjem otoskleroze pa je razradio posebnu teoriju o etiopatogenezi te bolesti.
Njegov lik nalazi se i na jednoj hrvatskoj poštanskoj marki u seriji «Obljetnice hrvatske znanosti».

Izdvojena djela
Medicinska enciklopedija (glavni urednik)
Otorinolaringologija

Ukupno: 2

Digitalizirani članci - Ante Šercer

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Historijski i epidemiološki pregled skleroma
Godina: 1923. Broj: 3 str. 53 -67
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Rinoplastika
Godina: 1923. Broj: 11 str. 411 -424
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Rinoplastika (Svršetak)
Godina: 1923. Broj: 12 str. 470 -492
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Izabrana poglavlja za praktične liječnike
Godina: 1924. Broj: 5 str. 192 -197
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - La Restauration de l’aile du nez.
Godina: 1924. Broj: 10 str. 527 -531
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - La Restauration de l’aile du nez
Godina: 1924. Broj: 21 str. 1 -2
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Une anastomose hypoglosso-faciale reussie
Godina: 1925. Broj: 11 str. 693 -699
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Une anastomose hypoglosso-faciale reussie
Godina: 1925. Broj: 16 str. 1 -1
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Jedan model nutarnjeg uha
Godina: 1926. Broj: 1 str. 37 -39
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Preface/Predgovor
Godina: 1926. Broj: 10 str. 561 -562
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Područje rada na oto-laringološkoj klinici u Zagrebu/Champ de travail a la Clinique oto-laryngologique de Zagreb
Godina: 1926. Broj: 10 str. 665 -672
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Karcinom grkljana sa kliničkog i operativnog gledišta
Godina: 1926. Broj: 10 str. 703 -737
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Jedan model unutarnjeg uha
Godina: 1926. Broj: 13 str. 1 -2
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uredjaj i organizacija klinike - L’installation et l’organisation de la Clinique oto-laringologique de Zagreb
Godina: 1926. Broj: 21 str. 1 -6
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Karcinom grkljana sa kliničkog i operativnog gledišta
Godina: 1926. Broj: 24 str. 1 -2
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O karcinomu grkljana
Godina: 1926. Broj: 25 str. 1 -8
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Obostrani Gradenigov sindrom
Godina: 1927. Broj: 12 str. 577 -584
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Još dva slučaja Gradenigovog sindroma
Godina: 1928. Broj: 7 str. 847 -856
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Eksperimentalno istraživanje disanja kod astme
Godina: 1934. Broj: 7 str. 281 -293
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Eksperimentalno istraživanje disanja kdo astme
Godina: 1934. Broj: 29 str. 1 -1
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Paracenteza
Godina: 1935. Broj: 1 str. 5 -7
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Važnost slobodnog dihanja kroz nos za razvitak djeteta
Godina: 1937. Broj: 10 str. 471 -474
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kolaps nosnog vrška - posebna vrsta sedlastog nosa
Godina: 1938. Broj: 11 str. 739 -744
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kolaps nosnog viška
Godina: 1938. Broj: 24 str. 1 -4
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Respiratorni refleksi nosa
Godina: 1940. Broj: 6 str. 289 -300
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - De re publica otolarygologica
Godina: 1941. Broj: 3 str. 179 -193
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Strani predmeti u gornjem dijelu digestivnog i respiratornog trakta
Godina: 1942. Broj: 10 str. 355 -369
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Suvremena operativna terapija progresivne nagluhosti - otoskleroze
Godina: 1955. Broj: 3-04 str. 221 -222
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - I. jugoslavenski oto-laringološki kongres u Zagrebu održan dne 25-26.9.1931. prigodom desetgodišnjice opstanka oto-laringološke klinike sveučilišta kraljevine
Godina: 1931. Broj: 11 str. 415 -443
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.