Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Franjo Kogoj

Franjo Kogoj
Fran Kogoj
Rođen: 13.10.1894. Wikipedia
(Kranjska Gora, SVN)
Umro: 30.09.1983.
Opis:Hrvatski liječnik, dermatovenerolog, profesor i akademik slovenskog porijekla
Jezik:hrv
Izvor:Wikipedia, Hrvatski biografski leksikon, Hrvatska enciklopedija

KOGOJ, Franjo (Fran), dermatovenerolog (Kranjska Gora, 13. X. 1894 — Kranjska Gora, 30.IX. 1983).
Klasičnu gimnaziju polazio u Ljubljani i Sankt Paulu.
Maturiravši 1913, upisao studij na Medicinskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu, 1914. bio mobiliziran te nakon rata nastavio studij u Grazu i Pragu, gdje je diplomirao 1920.
Istodobno počeo specijalizirati dermatovenerologiju na klinikama u Pragu i Brnu.
Od 1923. bio je asistent P.
Šavnika u Dermatovenerološkoj klinici u Zagrebu, a od 1924. sa stipendijom Rockefellerove zaklade usavršivao se u klinici u Brnu, gdje se 1925. habilitirao za privatnoga docenta na Medicinskom fakultetu.
Usavršivao se također u klinikama u Wrocławu, Strasbourgu i Parizu.
God. 1926. naslijedio je Šavnika u Klinici za kožne i spolne bolesti u Zagrebu te joj od 1927, s prekidom za II. svjetskoga rata, bio predstojnik do umirovljenja 1965.
Zahvaljujući njegovoj organizaciji rada Klinika je ubrzo postala jednom od najmodernijih u Europi.
Osnovao je histološki te serodijagnostički laboratorij, 1930. uređena je stanica za pokusne životinje, 1931. stanica za dermatološku aktinoterapiju i fizikalnu terapiju, a zaslužan je i za uređenje alergološkoga laboratorija, ambulante za profesionalne bolesti i laboratorija za medicinsku biokemiju.
Za izvanrednoga profesora zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta izabran je 1927, a za redovitoga 1932.
God. 1955–64. bio je i voditelj Dermatovenerološke klinike Medicinskoga fakulteta u Ljubljani, 1967 –74. ravnatelj Instituta za klinička medicinska istraživanja Medicinskoga fakulteta i KBC u Zagrebu.
Njegovom je inicijativom 1965. osnovan Alergološki centar JAZU na Hvaru.
Jedan je od začetnika znanstvene dermatovenerologije u nas i jedan od najzaslužnijih za razvoj alergologije i kliničke imunologije kao samostalnih disciplina.
Njegov znanstveni opus obuhvaća gotovo sva područja dermatovenerologije.
Baveći se epidemiologijom i liječenjem sifilisa, dokazao je identičnost patogeneze sporadičnoga i endemskoga sifilisa, uveo pojam »kritički moment« kao objektivni kriterij za ocjenjivanje vremena potrebnoga za izlječenje te kao dijagnostičku metodu superponiranu epikutanu reakciju.
Proučavao je alergiju kao biološki proces, istraživao uzročnost u dermatologiji, razradio i razjasnio problem lokalizacije dermatoza, bavio se sistematizacijom dermatoza, kožnom tuberkulozom, dermatomikozama, kroničnim piodermijama, promjenama na koži reumatičnih bolesnika.
Posebno se bavio keratodermijama, prvi je opisao mljetsku bolest utvrdivši da je riječ o palmoplantarnoj keratozi koja se nasljeđuje recesivno.
Bio je vrstan poznavatelj patohistologije kože, te opisao spongioformnu pustulu kao histološku novinu u svjetskoj dermatovenerološkoj literaturi.
Pisao je i o ihtioformnim hiperkeratozama, sklerodermiji, atrofodermiji, eritrodermiji, pruritusu.
Također je bio redoviti član JAZU od 1947, njezin potpredsjednik 1958–73, počasni i dopisni član više akademija i društava, nositelj počasnih doktorata sveučilišta u Zagrebu, Ljubljani i Grazu te Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Dobitnik je Nagrade NRH za životno djelo 1962.Izbrana bibliografija
Bolesti kože
Dijagnoza profesionalnog egzema
Dermatovenerološka propedeutika : opća dermatologija i terapija za medicinare i liječnike : sa 105 crteža i slika
Spolne bolesti : njihova etiologija, statička i dinamička simptomatologija, terapija i socijalno- medicinsko značenje

Ukupno: 2

Digitalizirani članci - Franjo Kogoj

Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - O preosjetljivosti kože
Godina: 1951. Broj: 4 str. 131 -134
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Zašto nastaju bolesti kože?
Godina: 1961. Broj: 2 str. 33 -37
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Eksperimentalni doprinos nauci o dermatomikozama (Infekcija u prednju sobicu)
Godina: 1928. Broj: 2 str. 225 -234
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O kauzalnome problemu u dermatovenerologiji i medicini uopće
Godina: 1929. Broj: 3 str. 105 -115
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hroničke piodermije
Godina: 1929. Broj: 6 str. 245 -253
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kroničke piodermije
Godina: 1929. Broj: 21 str. 1 -1
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Anomalije keratinizacije
Godina: 1931. Broj: 2 str. 93 -103
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Naš endemski sifilis i njegovo liječenje
Godina: 1932. Broj: 1 str. 1 -3
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O sistematizaciji dermatoza
Godina: 1933. Broj: 8 str. 373 -378
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Klinička iskustva s novofenarsanom
Godina: 1936. Broj: 6 str. 243 -248
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Gyrodal
Godina: 1937. Broj: 3 str. 96 -96
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog citološkoj slici kod gonoreje muškaraca
Godina: 1937. Broj: 4 str. 129 -130
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje luesa
Godina: 1937. Broj: 6 str. 231 -235
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pseudolues papulosa
Godina: 1937. Broj: 10 str. 466 -469
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O tuberkulinskoj reakciji s osobitim obzirom na tuberkuloznu kože
Godina: 1938. Broj: 6 str. 344 -348
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uvodna riječ
Godina: 1938. Broj: 11 str. 661 -661
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Iskustva s Ulironom u terapiji gonoreje
Godina: 1938. Broj: 11 str. 757 -764
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pigment u koži
Godina: 1938. Broj: 11 str. 769 -771
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dermatoze u brdovitoj okolici Travnika (Vlašić-planina)
Godina: 1939. Broj: 8 str. 415 -416
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje medikamentoznih eritrodermija
Godina: 1940. Broj: 5 str. 243 -246
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Psoriasis arthropathica liječenja penicilinom
Godina: 1945. Broj: 5-06 str. 100 -102
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ekzem i neurodermitis
Godina: 1948. Broj: 4-05 str. 169 -176
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Penicilin kao antiluetično sredstvo
Godina: 1948. Broj: 6-07 str. 247 -252
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Promjene na koži kod reumatičnih oboljenja
Godina: 1949. Broj: 9-10 str. 290 -296
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kliničar kao znanstveni radnik
Godina: 1971. Broj: 3 str. 289 -297
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - F. Krzysztalowicz
Godina: 1931. Broj: 11 str. 443 -444
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.