Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Josip Štajduhar

Josip Štajduhar
Rođen: 1893 Wikipedia
Umro: 1970
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Liječnik
Jezik:hrv
Izvor:Internet

Prirodoslovlje.

Ukupno: 3

Digitalizirani članci - Josip Štajduhar

Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Čovječje oko
Godina: 1928. Broj: 1 str. 6 -18
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - O boji i ljepoti ljudskog oka
Godina: 1939. Broj: 2 str. 38 -43
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Noćna sljepoća ili kokošji vid
Godina: 1941. Broj: 2 str. 36 -41
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Afekcija nervi trigemini kod tabesa
Godina: 1921. Broj: 1 str. 30 -31
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Rupa u makuli
Godina: 1924. Broj: 3 str. 94 -97
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Metastatička panoftalmija sa perforacijom bulbusa iza angine
Godina: 1924. Broj: 11 str. 574 -579
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Perforacija akutnog halazija (hordeolum internum) u donju suznu cijevčicu
Godina: 1926. Broj: 5 str. 261 -262
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uzroci mladenačkih osljepljenja kod pitomaca sljepačkih zavoda u Jugoslaviji (Raširenost sljepoće u našoj državi)
Godina: 1928. Broj: 2 str. 256 -264
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neurofibrom oka
Godina: 1928. Broj: 9 str. 1015 -1017
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neurofibrom oka
Godina: 1928. Broj: 26 str. 1 -1
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Trahom
Godina: 1930. Broj: 4 str. 176 -181
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Percain u oftalmološkoj praksi
Godina: 1932. Broj: 10 str. 525 -526
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Poteškoće u dijagnostici tumoru sličnih tvorevina mrežnice
Godina: 1949. Broj: 1 str. 18 -21
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Arachnitis optico-chiasmatica kao uzrok oboljenja vidnog živca
Godina: 1949. Broj: 11-12 str. 437 -441
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Oftamološka problematika i dijagnostika oboljenja hipofizarne regije
Godina: 1950. Broj: 1 str. 15 -20
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Naža iskustva sa diisopropylfluorophosphatom (DFP) kod glaukoma
Godina: 1950. Broj: 8 str. 293 -296
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O stogodišnjici očnog zrcala
Godina: 1952. Broj: 3-04 str. 70 -71
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ocjena povreda čeljusti i zubi iz forenzičkog stanovišta
Godina: 1970. Broj: 5 str. 591 -593
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Zahtjevi liječnika u socijalnom osiguranju
Godina: 1930. Broj: 7 str. 254 -256
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Internacijonalna organizacija za suzbijanje trahoma
Godina: 1931. Broj: 9 str. 355 -358
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.