Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Armin Lavoslav Lederer

Armin Lavoslav Lederer
Umro: 1935
Mjesto djelovanja:Vinkovci
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1898.

Privatni liječnik u Vinkovcima.

Digitalizirani članci - Armin Lavoslav Lederer

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Toxikoložka kazuistika
Godina: 1898. Broj: 3 str. 83 -85
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uredjenje liječničkog pitanja kod kralj. ugar. držav. željeznica
Godina: 1914. Broj: 2 str. 22 -23
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Iz sekcije željeznićkih liječnik
Godina: 1914. Broj: 3 str. 32 -38
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.