Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Dimitar Konjević

Dimitar Konjević
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1914.
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Dimitar Konjević

Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pokret općinskih liječnika
Godina: 1914. Broj: 6 str. 114 -114
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.