Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Jovan Dobrodolac

Jovan Dobrodolac
Mjesto djelovanja:Sarajevo
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1923.
Ukupno: 2

Digitalizirani članci - Jovan Dobrodolac

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Galvanopalpacija
Godina: 1923. Broj: 3 str. 76 -79
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Nekoliko reči k terapiji reumatične poliartritide
Godina: 1923. Broj: 10 str. 394 -396
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Odlomci iz želeničke sanitetske službe
Godina: 1924. Broj: 8 str. 235 -241
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Odlomci iz železničke sanit. službe (Nastavak)
Godina: 1924. Broj: 12 str. 343 -347
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Odlomci iz železničke sanitetske službe (Svršetak)
Godina: 1925. Broj: 3 str. 57 -60
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Akcija za suzbijanje tuberkuloze kod državnog saobraćajnog osoblja
Godina: 1930. Broj: 10 str. 367 -368
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.