Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Radoslav Z. Lopašić

Radoslav Z. Lopašić
Mjesto djelovanja:Berlin
Opis:Liječnik
Jezik:hrv
Izvor:Liječnički vjesnik 1923.
Ukupno: 2

Digitalizirani članci - Radoslav Z. Lopašić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Somnifen
Godina: 1924. Broj: 7 str. 283 -296
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Terapija klimakteričnih ekcema
Godina: 1928. Broj: 4 str. 569 -572
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Organoterapija shizofrenija
Godina: 1929. Broj: 7 str. 310 -319
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neodorm
Godina: 1929. Broj: 7 str. 321 -324
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hallucinosis metencephalitica
Godina: 1931. Broj: 6 str. 567 -585
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Takozvane tabične psihoze
Godina: 1933. Broj: 3 str. 104 -112
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kasna oboljenja živčanog sistema na bazi kongenitalnog luesa
Godina: 1933. Broj: 8 str. 378 -394
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Cerebralna arteriografija
Godina: 1933. Broj: 11 str. 545 -553
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kriminalna patologija psihopatoloških tipova
Godina: 1933. Broj: 12 str. 644 -659
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje neurolues
Godina: 1937. Broj: 6 str. 247 -256
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Alfred Šerko
Godina: 1938. Broj: 3 str. 139 -140
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Mišićna distrofija kod jednojajnih blizanaca
Godina: 1938. Broj: 7 str. 365 -373
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Važnost balneo-terapije u modernoj medicini
Godina: 1938. Broj: 8 str. 461 -463
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Meningitis brachio-cervicalis hyperplastica leutica
Godina: 1938. Broj: 11 str. 691 -695
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Mišićna distrofija kod jednojajčanih blizanaca
Godina: 1938. Broj: 20 str. 1 -1
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Važnost fizikalne terapije za praktičnog liječnika
Godina: 1939. Broj: 5 str. 293 -296
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Utjecaj atmosferskih promjena i klime na živčani sistem
Godina: 1939. Broj: 12 str. 640 -648
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Epilepsije i mogućnost njihovog praktičnog liječenja
Godina: 1940. Broj: 10 str. 476 -483
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - In memoriam Wagner-Jauregg-u
Godina: 1940. Broj: 11 str. 627 -629
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dijagnoza i terapija kronične encetalitide
Godina: 1941. Broj: 9 str. 432 -440
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kljenuti perifernih živaca iza injekcija sulfamida
Godina: 1944. Broj: 6 str. 137 -139
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Koževnikovljeva epilepsija (Epilepsia partialis continua)
Godina: 1946. Broj: 9-10 str. 189 -195
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Položaj umobolničkog liječnika
Godina: 1924. Broj: 3 str. 70 -75
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Jean Martin Charcot
Godina: 1925. Broj: 6 str. 149 -151
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dr. Ivan Žirovčić
Godina: 1925. Broj: 9 str. 230 -232
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Razvitak staranja za duševno oboljele
Godina: 1931. Broj: 8 str. 326 -329
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Nekoliko riječi na spomen Augusta Forel-a i Konstantina von Economo
Godina: 1931. Broj: 12 str. 473 -477
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Josef Babinski (1857.-1932.)
Godina: 1932. Broj: 12 str. 361 -363
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.